Sản phẩm herbalife

Cục An Toàn Thực Phẩm Bộ Y Tế Việt Nam kết luận sản phẩm Herbalife an toàn

Kết quả kiểm nghiệm xác nhận các sản phẩm của Herbalife an toàn với sức khỏe người tiêu dùng và tuân thủ tất cả các quy định về an toàn thực phẩm.