Người dân Khoen On hiến đất xây dựng nông thôn mới

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền sát thực tế của cấp ủy, chính quyền, những năm qua nhân dân xã Khoen On (Than Uyên – Lai Châu) đã hiến được 12.278m2 đất và đóng góp 14.668 ngày công lao động trong xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Thực hiện cuộc “cách mạng” trong xây dựng NTM, ngay từ ban đầu Khoen On luôn chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM.

Theo ông Đường Minh Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Khoen On, trong giai đoạn từ 2011 đến tháng 7/2019, Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể của xã đã tổ chức được 189 buổi tuyên truyền, với 160.650 lượt người tham gia. Bằng nhiều phương pháp và cách thức đổi mới trong tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân về xây dựng NTM.

 Nhận thức được nâng lên, người dân Khoen On tích cực hiến đất, góp công sức xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức đoàn thể đã tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng vào mục tiêu xây dựng NTM một cách thiết thực, hiệu quả, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”; tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”…

Bên cạnh đó, hằng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã đã xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện xây dựng NTM bằng việc lồng ghép với các phong trào do hội phát động. Do vậy, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và người dân về xây dựng NTM đã có những chuyển biến rõ rệt; người dân ngày càng tích cực, chủ động vào xây dựng NTM với nhiều cách làm sáng tạo.

 Diện mạo nông thôn xã Khoen On ngày một khởi sắc.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, bà con tích cực hiến đất, đóng góp công sức, tiền của tích cực tham gia xây dựng NTM. Từ một xã nói không với tiêu chí NTM (năm 2011), đến nay xã Khoen On đã đạt 10/19 tiêu chí (quy hoạch, thủy lợi, điện, cơ sở hạ tầng thương mại, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm, y tế, văn hóa, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng an ninh).

Đến nay, bộ mặt nông thôn của xã Khoen On đang từng ngày khởi sắc; người dân tích cực tham gia góp công, góp sức vào xây dựng NTM. Trong giai đoạn 2011 – 2019, người dân xã Khoen On đã đóng góp được 12.278 m2 đất, 14.668 ngày công lao động, tham gia đổ bê tông 11 công trình đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 9,88 km, 1 công trình thủy lợi, 2 nhà văn hóa, 2 điểm trường và nhiều tiểu dự án khác trên địa bàn xã.

 Bà con tích cực lao động sản xuất để nâng cao thu nhập.

Trao đổi thêm với Báo điện tử Trang Trại Việt, ông Đường Minh Hùng – Bí thư Đảng ủy xã Khoen On, cho biết: Cái được nhất trong chuyển biến nhận thức của người dân trong xây dựng NTM là bà con ở một số bản vùng cao đã biết chuyển đổi cây ngô, cây sắn kém hiệu quả sang trồng cây chè, cây sơn tra, cây thảo quả cho thu nhập cao. Điển hình như hộ ông Vừ A Chay, Vừ A Tủa ở bản Noong Quang, từ trồng cây thảo quả, mỗi năm cho thu nhập vài trăm triệu đồng.

 Từ trồng cây thảo quả, một số hộ dân ở bản vùng cao Noong Quang đã có thu nhập khá, tích cực đóng góp vào xây dựng NTM.

Ông Hùng cho biết thêm: Sau nhiều năm thực hiện xây dựng NTM, Chương trình đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực cho bà con, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày được nâng lên, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hình thành các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, nhận thức của người dân chuyển biến mạnh mẽ…

Trong thời gian tới, ngoài nguồn lực Nhà nước hỗ trợ, xã Khoen On sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM; thường xuyên cập nhật, phổ biến Nghị quyết của Đảng; triển khai, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến và kinh nghiệm trong xây dựng NTM để từng bước hoàn thành các tiêu chí còn lại. 

Tuệ Linh - Văn Chiến