dd/mm/yyyy

Mắm ruột cá ngừ

Mùi nhớ - Mắm ruột cá ngừ

Xẻ bao tử cá và làm sạch, rửa bao tử và ruột cá, để khô ráo, bỏ vào hũ sành, rải muối hột rồi đem phơi nắng trên dưới tuần lễ là có mắm ruột cá ngừ.