Cây ngải cứu

Người đưa cây ngải cứu lên ngôi

Máy hơ ngải cứu và viên ngải cứu TCS” là sản phẩm đầu tay của Hà Văn Lộc khi khởi nghiệp