Atvstp

Loạn thực phẩm tự gắn mác hữu cơ bán giá đắt đỏ

Chấp nhận bỏ ra nhiều tiền để mua thực phẩm hữu cơ với hy vọng mặt hàng đó sạch, đảm bản an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Tuy nhiên, sự thực có như kỳ vọng?


Giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Chưa bao giờ như bây giờ, công cuộc phòng chống thực phẩm bẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), vì một nguồn thực phẩm sạch được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện như hiện nay.