Ra mắt chuyên mục “Chuyển động Tây Bắc”

LTS: Khu vực Tây Bắc, gồm các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái nước ta với đặc thù diện tích lớn, là nơi sinh sống của hàng triệu bà con các dân tộc. Trong những năm qua, khu vực Tây Bắc đang có những bước phát triển toàn diện cả về kinh tế- xã hội, cũng như an ninh- quốc phòng. Đặc biệt là các chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ và phát triển rừng, chuyển đổi kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Trên nền tảng của sự thành công đó, từ ngày 9/7/2019, Báo Trang Trại Việt chính thức ra mắt chuyên mục mới “Chuyển động Tây Bắc”.

Đây là chuyên mục có sự đầu tư công phu cả về mặt nội dung và hình thức của Báo Trang Trại Việt, được xuất bản hàng ngày với nhiều tin, bài phong phú, phản ánh mọi mặt hoạt động, từ chính trị, kinh tế, xã hội đến đời sống dân sinh của bà con toàn vùng Tây Bắc.

Cũng trên chuyên mục này, Báo Trang Trại Việt sẽ tập trung mạnh vào chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng, cũng như hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh tế một cách nhanh chóng, kip thời nhất.

Chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được sự đóng góp của bạn đọc, bà con gần xa để chuyên mục ngày càng phát triển tốt, phong phú hơn.

Mọi thông tin cần liên hệ, xin mời bạn đọc gửi về địa chỉ: Ông Kiều Văn Thiện- Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nông thôn Ngày nay tại Tây Bắc, e-mail: kieuthienntnn@gmail.com.

Trân trọng.

BBT

PV