dd/mm/yyyy

yên châu mặc áo cho xoài

Xoài Yên Châu ngon hơn, đẹp hơn nhờ “mặc áo”

Mấy năm gần đây, cứ vào độ tháng 4 hàng năm, người dân huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) lại bận rộn với công việc bao trái xoài. Nhiều người vui tính gọi đây là mùa “mặc áo” cho xoài. Việc bao quả xoài mang lại nhiều lợi ích thiết thực, trái xoài sau thu hoạch ngon hơn, mẫu mã đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.