dd/mm/yyyy

xuất khẩu nông sản đạt 170 tỷ đồng

Thuận Châu (Sơn La): Giá trị xuất khẩu nông sản năm 2018 đạt 170 tỷ đồng

Nhờ chủ động xây dựng kế hoạch xuất khẩu, chế biến nông sản, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm nông sản ngay từ đầu năm, đến nay, huyện Thuận Châu (Sơn La) đã xuất khẩu trên 2 nghìn tấn nông sản các loại. Giá trị tham gia xuất khẩu ước đạt 170 tỷ đồng.