dd/mm/yyyy

Xóa bản “trắng” đảng viên, cách làm của Nậm Pồ

Năm 2017, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã có thêm 19 thôn, bản có đảng viên. Với mục tiêu đến năm 2020 không còn bản “trắng” đảng viên, Nậm Pồ ưu tiên công tác phát triển Đảng ở vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Nậm Pồ là huyện vùng cao, biên giới, người dân sinh sống không tập trung nên việc tạo nguồn phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn. Có những thôn, bản nhiều năm không kết nạp được đảng viên vì không có nguồn. Do đó, huyện Nậm Pồ chú trọng công tác phát triển Đảng ở vùng có đạo.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới tại xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ.
Buổi lễ kết nạp đảng viên mới tại xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ.

Ông Nguyễn Văn Thái, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Hàng năm, Đảng bộ huyện Nậm Pồ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhân tố tích cực, kết nạp đảng ở những bản chưa có đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo cấp ủy các xã phát huy vai trò lãnh đạo, coi phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Ban Thường vụ Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể đến từng Đảng bộ xã”.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, năm 2017, huyện Nậm Pồ đã thành lập mới 1 chi bộ cơ sở; 23 chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ sở; nâng số chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ sở lên 138 chi bộ; kết nạp mới 271 đảng viên (đạt 271% kế hoạch đề ra); trong đó có 20/271 đảng viên là người có đạo. Năm 2017, toàn huyện đã xóa 19 bản chưa có đảng viên (đạt 52,7% kế hoạch cả nhiệm kỳ), trong đó có 11/19 bản vùng có đạo và đều là những bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Anh Giàng Quán Tề, đảng viên bản Huổi Lụ 1, xã Nà Khoa cho biết: “Sau nhiều năm phấn đấu, rèn luyện và thử thách, tôi đã chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Là đảng viên duy nhất ở bản, tôi sẽ nỗ lực, tích cực tuyên truyền để người dân hiểu, biết về những chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với công tác tôn giáo. Từ đó, người dân đồng thuận, hưởng ứng các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước”.

Nà Khoa là một trong những Đảng bộ điển hình trong công tác phát triển Đảng ở vùng có đạo và xóa bản chưa có đảng viên của huyện Nậm Pồ. Năm 2017, xã đã xóa 3 bản chưa có đảng viên, kết nạp mới 17 đảng viên (trong đó có 4/17 đảng viên là người có đạo).

Ông Khoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nà Khoa cho biết: Đầu năm 2017, xã Nà Khoa còn 4 bản chưa có đảng viên và 4/4 bản đều có người dân theo đạo. Do đó, để thực hiện mục tiêu xóa bản chưa có đảng viên thì công tác phát triển Đảng ở vùng có đạo, kết nạp Đảng cho người có đạo là việc đương nhiên. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã phân công đảng viên phụ trách các bản chưa có đảng viên, phát hiện các quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, rèn luyện và giới thiệu cho Đảng.

Tuy vậy, công tác phát triển Đảng ở vùng có đạo cũng gặp một số khó khăn như: Có quần chúng còn e ngại, chưa muốn tham gia tổ chức vì hồ sơ, thủ tục nhiều bước, chặt chẽ; công tác xác minh lý lịch, thẩm tra hồ sơ tốn nhiều thời gian, kinh phí… Tuy nhiên, nếu đảng viên phụ trách sâu sát, Đảng ủy tăng cường chỉ đạo thì mọi khó khăn đều được giải quyết.

Đến nay, xã Nà Khoa chỉ còn 1 bản Nậm Nhừ Con (100% người dân theo đạo) chưa có đảng viên. Hiện, xã đã lựa chọn được 2 quần chúng ưu tú để đưa đi học lớp cảm tình Đảng, phấn đấu trong năm 2018 sẽ đủ điều kiện kết nạp Đảng cho 2 quần chúng này, giúp Nà Khoa đạt mục tiêu 100% bản trong xã có đảng viên và tiến tới 100% số bản có tổ chức Đảng.

Bài, ảnh: Thanh Phong