dd/mm/yyyy

Xây dựng NTM Phù Yên: Phấn đấu đạt 13,5 tiêu chí/xã

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) phấn đấu đến hết năm 2020, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Phù Yên có 5 xã về đích nông thôn mới, gồm: Gia Phù, Huy Hạ, Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi. Thu nhập bình quân tăng, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, đời sống vật chất – tinh thần của nhân dân đang khởi sắc từng ngày.

Theo ông Đào Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, trong năm 2020, huyện Phù Yên đạt chỉ tiêu rất cao trong xây dựng nông thôn mới. Đó là số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 13,5 tiêu chí/xã và phấn đấu 2 xã Tường Phù, Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới.

Phù Yên phấn đấu đạt 13,5 tiêu chí/xã - Ảnh 1.

Diện mạo nông thôn Phù Yên đang từng ngày chuyển mình.

Bởi vậy, ngay từ đầu năm, huyện Phù Yên đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chung tay đóng góp công sức tham gia xây dựng NTM; tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân và nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai nhiều mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phù Yên phấn đấu đạt 13,5 tiêu chí/xã - Ảnh 2.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nhân dân Phù Yên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, tính đến cuối tháng 10, số tiêu chí bình quân chung của huyện Phù Yên đạt 12,2 tiêu chí/xã đạt 90,37% kế hoạch. 2 xã Tân Lang và Tường Phù cơ bản đạt 19/19 tiêu chí (tăng 5 tiêu chí/xã so với năm 2019). Có 7 xã Huy Tân, Mường Do, Huy Thượng, Tường Tiến, Tường Hạ, Đá Đỏ, Tân Phong đạt thêm 1 tiêu chí so với năm 2019.

Phù Yên phấn đấu đạt 13,5 tiêu chí/xã - Ảnh 3.

Huyện Phù Yên huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã để tăng số tiêu chí nông thôn mới.

Hiện tại, Phù Yên đang tiếp tục duy trì 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Gia Phù, Huy Hạ, Quang Huy, Huy Bắc, Mường Cơi. 10 xã đạt từ 10 tiêu chí – 13 tiêu chí, gồm: Huy Tân, Huy Tường, Huy Thượng, Bắc Phong, Tân Phong, Tường Tiến, Tường Thượng, Mường Lang, Mường Do, Mường Thải. Có 9 xã đạt từ 6 tiêu chí - 9 tiêu chí, gồm: Sập Xa, Tường Hạ, Tường Phong, Suối Tọ, Kim Bon, Suối Bau, Đá Đỏ, Nam Phong, Mường Bang.

Phù Yên phấn đấu đạt 13,5 tiêu chí/xã - Ảnh 4.

Để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Phù Yên tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi diện tích cây lương thực kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 2 tháng tiếp theo, huyện Phù Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng cách làm sáng tạo, mô hình hay để phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Phạm Ngọc Anh-Trường Chính trị tỉnh Sơn La