dd/mm/yyyy

Xã nghèo nỗ lực về đích nông thôn mới

Với mục tiêu phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2021, xã Việt Hồng (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) đang tập trung huy động mọi nguồn lực, nỗ lực hoàn thành 7 tiêu chí còn lại.

Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc

Là xã thuần nông, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Việt Hồng có xuất phát điểm thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, thu nhập của người dân không đồng đều, trình độ dân trí không cao.

Nắm rõ những khó khăn của địa phương, lãnh đạo UBND xã đã xác định xây dựng NTM là trách nhiệm cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân.

Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động được Việt Hồng triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú; đồng thời phát huy sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nỗ lực về đích nông thôn mới của một xã nghèo - Ảnh 1.

Nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân đang được xã Việt Hồng ưu tiên phát triển góp phần vào thành công của chương trình xây dựng NTM.

Nhiều phong trào thi đua như "Nhà sạch, ngõ đẹp", "Làm kinh tế giỏi"… được phát động sôi nổi ở các thôn. Phong trào chung sức xây dựng NTM đã lan tỏa rộng khắp, khích lệ người dân tham gia.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch theo lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. 

Tính đến cuối 2020, xã Việt Hồng đã đạt 12/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành gồm: giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và tiêu chí môi trường – an toàn thực phẩm.

Điểm nhấn trong xây dựng NTM ở Việt Hồng là hoàn thành tiêu chí hộ nghèo. Bà Nguyễn Thị Túy, Bí thư đảng ủy xã Việt Hồng chia sẻ: Nhờ tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, chính sách; vận động nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và đầu tư có trọng điểm cho sản xuất. 

Nhất là tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đến nay số hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 33/632 hộ (chiếm tỷ lệ 5,2%)

Những nỗ lực cùng cách làm phù hợp, từ một xã nghèo, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đến nay bộ mặt nông thôn nơi đây đã có nhiều đổi thay đáng kể. Đời sống vật chất của nhân dân ngày càng được nâng cao, là cơ sở để nhân dân tham gia đóng góp tích cực hơn vào việc xây dựng các tiêu chí NTM.

Quyết tâm về đích NTM

Kết cấu hạ tầng như cơ sở vật chất văn hóa, đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước sinh hoạt được xã Việt Hồng đầu tư và có sự chuyển biến rõ nét.

Tuy nhiên, theo ông Pham Văn Công, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng, hiện xã còn 7 tiêu chí gần đạt và chưa đạt, khó nhất vẫn là tiêu chí giao thông. Đến hết 2020 tỷ lệ đường giao thông trục xã, liên xã mới đạt 66,8%; tỷ lệ trục đường nông thôn được cứng hóa đạt 24,13%...

Nỗ lực về đích nông thôn mới của một xã nghèo - Ảnh 2.

Ông Đỗ Tấn Sơn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Giang làm việc với UBND xã Việt Hồng về tiến độ triển khai xây dựng NTM năm 2021.

Với mục tiêu về đích NTM vào cuối năm 2021, Việt Hồng đang tập trung hoàn thành tiêu chí giao thông, làm mới 19km đường giao thông các loại; 100% thôn, xóm có nhà văn hóa, sinh hoạt văn hóa, cùng với nguồn ngân sách từ tỉnh, từ huyện, xã sẽ tập trung xây mới 1 nhà văn hóa xã; 3 nhà văn hóa thôn và sửa chữa, mua sắm thiết bị cho 11 thôn.

Theo ông Công, bên cạnh công tác hoàn thiện cơ sở hạ tầng, xã Việt Hồng đang tập trung huy động mọi nguồn lực và nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Phấn đấu đến cuối năm thu nhập bình quân của xã sẽ đạt 36 triệu đồng/người/năm.

Song song với đó, Việt Hồng còn tập trung ưu tiên nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao nhằm phát triển bền vững. 

Đồng thời, khuyến khích thu hút đầu tư vào khu vực nông thôn, phát triển kinh tế trang trại và kinh tế hộ gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, Việt Hồng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân; thành lập và duy trì tổ chức các tổ dịch vụ vệ sinh môi trường ở các thôn; hỗ trợ làm chuongf trại chăn nuôi trâu bò cho 78 hộ nghèo và cận nghèo.

Ngoài ra, Việt Hồng sẽ tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, của huyện theo các chương trình chính sách, cơ chế cho xã xây dựng NTM, tăng cường nguồn thu ngân sách xã, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ quỹ đất trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt.

Với sự khẩn trương, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, tin rằng cuối năm 2021, Việt Hồng sẽ đạt chuẩn NTM theo lộ trình đề ra. 


Thanh Thảo