dd/mm/yyyy

Tụ tập xem bóng đá, 7 người bị phạt 105 triệu đồng

Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 7 cá nhân với số tiền 105 do tụ tập đông người để xem bóng đá.

Ngày 16/6/2021, Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 cá nhân tại xã Tiền Phong với tổng số tiền 105 triệu đồng.

Nhóm người ngày đã có hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

xem bóng đá.jpg

xem bóng đá.jpg

Cụ thể, 7 cá nhân trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính, không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người (tụ tập uống bia và xem bóng đá tại nhà ông Lương Văn M, SN 1970 ở thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong ngày 11/6/2021).

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã Quyết định xử phạt hành chính mỗi cá nhân 15 triệu đồng. Các cá nhân gồm:

Ông Lương Văn M, SN 1970 ở thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong; Anh Vi Văn C, SN 1996 ở Bản Núa Trò, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Anh Vi Văn B, SN 1993, ở Bản Toong, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Anh Trần Văn Q, SN 1991, ở thôn hố Dẻ, xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Chị Lò Thị T, SN 1992, ở Bản Toong, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Chị Lò Thị H, SN 1998, ở Bản Núa Trò, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; Chị Lò Thị T, SN 1999, ở bản Lứa, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.


Việt Sáng