dd/mm/yyyy

Triển khai Nghị quyết số 21 về BHXH ở Sơn La: Những chuyển biến mạnh mẽ

Sau 8 năm triển khai Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại Sơn La có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, ngành và nhân dân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Điểm nhấn khi thực hiện Nghị quyết số 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020" tại Sơn La là việc tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT nhằm giúp người dân hiểu và tham gia bảo hiểm tự nguyện.

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 1.

BHXH tỉnh Sơn La triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 ở các cấp, các ngành, các đơn vị luôn được đổi mới, phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị, đặc biệt quan tâm xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là đối với các đơn vị có có tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT thấp… Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT cũng được tăng cường và triển khai hiệu quả, đảm bảo các chế độ chính sách được thực hiện đúng quy định...

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 2.

Giám định BHYT tại Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Sơn La. Ảnh: Bá Đức.

Trao đổi với ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La được biết: Sau khi có Nghị quyết số 21, BHXH từ tỉnh đến các huyện, thành phố đã tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, chủ động ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện. Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 73 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21. 

Ngoài ra, BHXH tỉnh Sơn La còn ban hành Kế hoạch số 1135 về thực hiện Nghị quyết số 21 và các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh... Theo đó, công tác vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT được triển khai thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Số người tham gia BHXH liên tục tăng lên theo từng năm.

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 3.

Người dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Bá Đức.

Trong quá trình triển khai Nghị quyết số 21, tỉnh Sơn La còn đẩy mạnh việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH, BHYT hướng tới mục tiêu thực hiện BHYT toàn dân, BHXH cho mọi người lao động. Quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy BHXH, BHYT địa phương. Năng lực trình độ, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao. Thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, đáp ứng đầy đủ, kịp thời quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ được tập trung thực hiện. Kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH. Niêm yết công khai, minh bạch các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực BHXH tại Trung tâm hành chính công, trụ sở cơ quan quản lý nhà nước về chính sách BHXH, trụ sở BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố. Thực hiện tốt giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" và qua dịch vụ bưu chính.

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 4.

Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Ảnh: Bá Đức.

Thực hiện Nghị quyết số 21, ngành BHXH Sơn La đã có nhiều giải pháp trong việc phối hợp triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, thực hiện tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT, liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử. Đồng thời, thực hiện liên thông dữ liệu với các bộ, ngành, sẵn sàng kết nối với cơ chế một cửa quốc gia. 

Đã triển khai ứng dụng có hiệu quả 20 phần mềm nghiệp vụ, tin học hóa trong khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT, liên thông dữ liệu các nghiệp vụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng thẻ điện tử. Kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi tại 180 xã, phường trên địa bàn tỉnh (đạt 88,24%). Giai đoạn 2012-2020, đã tiếp nhận và giải quyết khoảng trên 3.326.765 hồ sơ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính và tại bộ phận "một cửa" BHXH tỉnh.

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 5.

UBND huyện Vân Hồ tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La, cho biết: Một trong những mục tiêu lớn của Nghị quyết số 21 đặt ra là xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả. Mục tiêu này đặt ra trách nhiệm rất lớn cho cơ quan BHXH với vai trò là tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Vì vậy, thời gian qua, đơn vị đã tập trung, quyết liệt chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị được giao, đổi mới phương thức hoạt động, từng bước xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, đơn vị.

Từ những nỗ lực trên, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và công tác phát triển số đơn vị, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT hằng năm của Sơn La đều hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, năm sau cao hơn năm trước. Số người tham gia BHXH đến năm 2020 là 76.303 người, tăng 26,3%; tham gia BHTN là 49.929 người, tăng 3,8%; tham gia BHYT là 1.194.186 người, tăng 19,36 % so với năm 2012; tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2020 đạt 95,47%; tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dự ước năm 2020 đạt trên 2.227,5 tỷ đồng, tăng 18,9%. Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức tham gia BHXH ngày càng giảm, cụ thể tỷ lệ nợ năm 2012 là 3,63%; năm 2019 là 1,18%; phấn đấu đến 31/12/2020 dưới 1,13% đạt chỉ tiêu giảm nợ.

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 6.

BHXH huyện Thuận Châu giải quyết thủ tục hành chính cho người tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Bá Đức.

Trong câu chuyện chia sẻ của ông Đinh Thanh Tùng, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La, được biết: Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, công tác quản lý quỹ BHXH, BHYT (thu, chi, nợ BHXH, BHYT, đầu tư cân đối quỹ BHXH và quản lý và sử dụng quỹ BHYT) được thực hiện tốt. Thực hiện chi trả giải quyết kịp thời, đúng chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua dịch vụ (cơ quan bưu điện) đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, không để thất thoát quỹ. Số đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng tính đến năm 2020 là 32.202 người, tăng 31,7% so với năm 2012. Hàng năm số chi khám, chữa bệnh BHYT cơ bản bảo đảm trong nguồn quỹ khám, chữa bệnh BHYT hoặc nguồn dự toán của Thủ tướng Chính phủ giao…

Những chuyển biến mạnh mẽ khi triển khai Nghị quyết 21 ở Sơn La - Ảnh 7.

Ông Thiều Quang Ngãi, Giám Đốc BHXH tỉnh bàn giao 50 sổ BHXH cho đại diện lãnh đạo UBND của 14 xã thuộc huyện Vân Hồ.

Qua thực tế cho thấy, nơi nào có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thì chỉ tiêu đạt được đều rất cao. Ngược lại, nếu chỉ tập trung vào một số nội dung hoặc thiếu đồng bộ thì kết quả còn nhiều hạn chế. Do vậy, thời gian tới để Nghị quyết số 21 tiếp tục đi vào cuộc sống, ngành BHXH tỉnh Sơn La tiếp tục có nhiều tham mưu với tỉnh Sơn La trong triển khai, thực hiện. Đồng thời, ngành BHXH Sơn La xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách luôn đem đến các tác dụng rõ rệt. 

Do vậy, công tác này phải được tiến hành thường xuyên, chủ động và kịp thời làm thay đổi hẳn nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người dân. Đồng thời, phải phát triển hệ thống BHXH đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Việc đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống BHXH phải theo hướng phục vụ nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi và sự hài lòng của đơn vị cũng như người tham gia…

Quốc Tuấn