dd/mm/yyyy

Triển khai chăn nuôi gà an toàn sinh học

Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà an toàn sinh học (ATSH) cho 25 hộ nông dân xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã chia sẻ với các học viên nông dân một số kiến thức cơ bản trong quá trình chăn nuôi gà ATSH, bao gồm: Điều kiện bảo đảm cơ sở chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gà an toàn trong nông hộ; Quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng gà thịt lông màu ATSH. Ghi chép nhật ký trong trang trại nuôi gà; Công tác thú y và vệ sinh thú y cho gà thịt lông màu; một số bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị; Những vấn đề liên quan đến liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đây là hoạt động đầu tiên được thực hiện theo chương trình khuyến nông Trung ương năm 2019. Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Lạng Sơn sẽ triển khai mô hình chăn nuôi gà ATSH tại 10 hộ nông dân xã Bằng Mạc.

Mô hình có quy mô 3.000 con gà giống Ri lai, thực hiện theo phương thức Nhà nước hỗ trợ 70% giá trị con giống, thức ăn tinh và thuốc thú y, số còn lại do các hộ tham gia mô hình đối ứng đầu tư theo yêu cầu kỹ thuật và thực hiện trong thời gian 4 tháng kể từ cuối tháng 7/2019.

Nguyễn Duy Hà (NNVN)