dd/mm/yyyy

trang trại chuẩn bị hàng tết

Lo hàng Tết, trang trại thắng thua quyết ở keo này

Năm nào cũng vậy, mỗi dịp cuối năm nhà nông lại tất bật lựa chọn những nông sản có giá trị nhất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Nhưng câu chuyện hàng Tết năm nay còn muôn nỗi trần ai.