dd/mm/yyyy

Thương lái mua mận

Sơn La: Bán mận trái vụ, thương lái mua ào ào, nhiều hộ có tiền tỷ

Năm nay, mận đầu mùa ở Mộc Châu (Sơn La) không những được mùa mà còn tăng giá. Giá mận Mộc Châu chín sớm bán tại vườn dao động từ 30.000 -50.000 đồng/kg. Riêng mận "VIP", giá bán tại vườn 65.000 - 70.000 đồng/kg.