dd/mm/yyyy

Thực hiện tiêu chí nông thôn mới

Làm nông thời công nghệ 4.0: Đưa công nghệ và chuyển đổi số thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng mạnh hơn khoa học, công nghệ, đặc biệt là công nghệ số được coi là giải pháp ưu việt giúp khoảng cách, chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị xích lại gần nhau hơn.


Xuân Trường xây dựng nông thôn mới vốn ít khó làm

Xây dựng nông thôn mới đang góp phần thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của người dân xã Xuân Trường huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng nhưng để đạt Bộ tiêu chí nông thôn mới vẫn là bài toán nan giải.


Nông thôn mới từ bản đến xã ở Phổng Lái

Triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Phổng Lái (Thuận Châu) đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, phát triển kinh tế theo hướng hiệu quả, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.


Hơn 50% hộ nghèo, nông thôn mới đang gặp khó ở Phăng Sô Lin

Với 50% số hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới đang gặp khó ở xã Phăng Sô Lin huyện Sìn Hồ khi còn 8 tiêu chí: giao thông, hộ nghèo, thu nhập, môi trường, an ninh…


Tân Quang đi sau về trước trong xây dựng nông thôn mới

Tháng 9.2015, xã Tân Quang huyện Bắc Quang mới được UBND tỉnh Hà Giang bổ sung vào diện xây dựng nông thôn mới, nhưng xã đang quyết tâm hoàn thành chương trình trong quý IV năm 2017


Xây dựng nông thôn mới xứng đáng miền quê anh hùng

Về Gia Trấn (huyện Gia Viễn) sẽ được chứng kiến sự đổi thay sau xây dựng nông thôn mới. Niềm vui mới nữa đến với người dân là vừa được trao tặng: Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.


Xây dựng nông thôn mới đụng đâu khó đấy

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến nay, xã Bình Thanh (Cao Phong) đạt 10 tiêu chí. Nhưng quãng đường còn lại vô cùng gian nan.


Xây dựng nông thôn mới chính quyền người dân tạo khối thông nhất

Để xây dựng nông thôn mới xã Bắc Lương (Thọ Xuân) đã nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy tính chủ động, tích cực của người dân, tạo thành một khối đoàn kết thống nhất.


Xã 135 vượt khó xây dựng nông thôn mới

Cán Khê là xã 135, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới xã Cán Khê mới chỉ đạt 5/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp; cơ sở hạ tầng còn nhiều thiếu thốn.


Khí thế làm ăn ở những xã nông thôn mới

Những tuyến đường mới rộng mở khang trang, các cánh đồng quy hoạch sản xuất lớn; diện mạo làng quê đổi mới, sầm uất... là cảm nhận chung của chúng tôi khi trở lại những xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Đô Lương.