dd/mm/yyyy

Thành phố Sơn La: Huy động hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng và phát triển đô thị

Những năm gần đây, số thu ngân sách trên địa bàn của thành phố Sơn La (Sơn La) luôn hoàn thành mức chỉ tiêu được giao. Thành phố Sơn La đang nỗ lực xây dựng các khu dân cư, khu đô thị hiện đại, mang bản sắc văn hóa các dân tộc của tiểu vùng Tây Bắc.

Thời gian qua công tác quản lý, điều hành tài chính, ngân sách trên địa bàn thành phố Sơn La được thực hiện hiệu quả. Kết quả thu ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Tổng thu ngân sách nhà nước trong giai đoạn 2015-2020 đạt 4.658 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2.605 tỷ đồng, dần nâng cao khả năng tự cân đối của ngân sách thành phố. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm 2020 ước đạt 550 tỷ đồng, đạt dự toán tỉnh giao. Chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, giảm dần tỷ lệ chi thường xuyên và tăng cho chi đầu tư phát triển. Thành phố luôn đặc biệt quan tâm chi cho sự nghiệp giáo dục, y tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh của thành phố. Tổng chi ngân sách của thành phố giai đoạn 2015 - 2020 ước 4.286 tỷ đồng, điều tiết thu nộp ngân sách cấp trên 372 tỷ đồng.

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 1.

Thành phố Sơn La ngày càng phát triển năng động.

Kế thừa kết quả đạt được, thành phố Sơn La luôn chủ động phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tiếp tục tái cơ cấu các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của kinh tế thành phố. Đồng thời thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và bảo vệ môi trường. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 2.

Thành phố Sơn La ngày càng phát triển, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện.

Hiện nay thành phố đang nỗ lực tập trung các nguồn lực, để hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới. Có thể nói, diện mạo đô thị của thành phố Sơn La có nhiều khởi sắc và đang phát triển mạnh mẽ. Năm 2019 thành phố đón nhận tin vui, được Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Sơn La. Quản lý trật tự xây dựng, không gian kiến trúc cảnh quan, quản lý xây dựng các công trình hạ tầng đô thị bước đầu đã chuyển biến tích cực theo hướng chuẩn hóa và đồng bộ. Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung thành phố đạt hơn 65%, tỷ lệ đô thị hóa đạt 67,2%; 100% các đồ án quy hoạch được công bố, công khai theo quy định. Công tác chỉnh trang đô thị được thành phố tích cực triển khai đã xây dựng được 24/34 tuyến phố văn minh đô thị.

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 3.

Thành phố Sơn La luôn tạo cơ chế thông thoáng thu hút đầu tư. Đồng thời tháo gỡ khó vướng mắc để các doạnh nghiệp phát triển, để cùng chung tay với chính quyền xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp.

Cùng với đó, thành phố Sơn La còn huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới 1 cách đồng bộ. Tập trung phân bổ vốn đầu tư vào lĩnh vực quan trọng, thiết yếu. Dừng giãn tiến độ đầu tư những dự án không có khả năng cân đối vốn, xử lý quyết liệt các dự án, công trình chậm tiến độ, nợ đọng xây dựng cơ bản. Thành phố luôn tập trung chỉ đạo quyết liệt, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công theo quy định của pháp luật.

Trong 5 năm qua, thành phố đã triển khai thực hiện 312 dự án với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Trong đó có 26 dự án cấp tỉnh, trung ương, 8 dự án lồng ghép nguồn vốn ngân sách tỉnh, thành phố, 278 dự án cấp thành phố. Các dự án được đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công và thi công để kịp thời giải quyết kiến nghị cử tri, góp phần hoàn thiện tiêu chí hạ tầng đô thị, chỉnh trang đô thị…

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 4.

Các cơ sở vật chất trên địa bàn thành phố Sơn La được chú trọng đầu tư xây dựng, tạo nên diện mạo khang trang sạch đẹp.

Để đảm bảo cho các công trình được triển khai đúng tiến độ, thành phố Sơn La đã tập trung rà soát, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc khó khăn tạo thành điểm nghẽn, nút thắt tồn tại kéo dài nhiều năm trong công tác đầu tư xây dựng, bồi thường, tái định cư các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố như: Dự án đường Chu Văn An nhánh II, Hồ chứa nước bản Mòng… Hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng đô thị trọng điểm như dự án: Quảng trường Tây Bắc gắn với tượng đài Bác Hồ và khu hành chính mới của tỉnh, dự án kè suối Nậm La gắn với các khu dân cư. Hoàn thành công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư khu trung tâm hành chính mới thành phố tại phường Chiềng Sinh.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn là 1.033,347 tỷ đồng (trong đó ngân sách trung ương 183,080 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 275,171 tỷ đồng, ngân sách thành phố 575,096 tỷ đồng). Thành phố luôn chỉ đạo rà soát thường xuyên các nguồn vốn đầu tư, đề xuất thu hồi, điều chỉnh kế hoạch vốn đảm bảo linh hoạt (trong giai đoạn, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 3 lần, đảm bảo bố trí nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ trung hạn và hàng năm).

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 5.

Cùng với đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thành phố cũng quan tâm tới việc chỉnh trang đô thị.

Những năm qua, công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Sơn La dần đi vào nề nếp. Quy họach, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thành phố luôn thực hiện tốt việc rà soát quỹ đất, để tổ chức thực hiện đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ cho nhiệm vụ thu ngân sách và đầu tư trở lại cho phát triển thành phố.

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 6.

Công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường đô thị luôn được thành phố chú trọng quan tâm, tạo không khí trong lành mát mẻ trong thành phố.

Trao đổi với phóng viên báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chia sẻ: Trong 5 năm qua, thành phố đã tổ chức 24 phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu quy hoạch trên địa bàn. Đấu giá thành công gần 400 thửa đất (hơn 3 ha), tổng thu tiền trúng đấu giá đạt hơn 400 tỷ đồng. Ngoài ra thành phố đã tập trung chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (tổng 3.129 hồ sơ, gồm 2.029 hồ sơ đất ở, 1.100 hồ sơ đất nông nghiệp đủ điều kiện). Ngoài công tác quản lý, thành phố còn đặc biệt tuan tâm chú trọng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tranh chấp, kiến nghị của các hộ gia đình, cá nhân... liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đồng thời thành phố còn quản lý tốt các nguồn tài nguyên nước mặt và nước ngầm, tập trung giải quyết vấn đề nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Trong giai đoạn 2015 - 2020, xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường nguồn nước, thành phố đã kịp thời triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp xử lý, phòng, chống nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện bảo vệ môi trường, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%, tỷ lệ xử lý vi phạm môi trường đạt gần 65%. Thành phố xây dựng và triển khai có hiệu quả các mô hình tự quản về xử lý rác thải, bảo vệ môi trường ở các cộng đồng dân cư. Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực thành thị ước đạt 94%, khu vực nông thôn ước đạt 84%, tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý (sau thu gom) ước thực hiện hơn 86%.

TP. Sơn La thực hiện thu ngân sách, xây dựng và phát triển đô thị - Ảnh 7.

Vào các ngày lễ, tết, trên các tuyến đường trong thành phố luôn được trang trí đẹp mắt.

Có thể nói, kinh tế thành phố Sơn La có những bước phát triển mạnh mẽ bứt phá không chỉ thể hiện ở diện mạo đô thị thành phố thay đổi từng ngày, từng giờ theo hướng hiện đại, đồng bộ mà còn thể hiện ở việc mức sống của người dân thành phố ngày càng được cải thiện. Vào những dịp lễ, tết, những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và thành phố, trên các tuyến đường của thành phố đều được trang trí đẹp mắt và rợp bóng cờ hoa... Điều này khẳng định chủ trương đúng đắn của thành ủy, HĐND, UBND thành phố Sơn La khi phát triển kinh tế luôn đi đôi với nâng cao mức sống của người dân và bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, văn hóa, y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự trị an luôn được thành phố quan tâm thực hiện tốt...

Hà Hoàng - Bạc Thị Bình