dd/mm/yyyy

Thanh Hóa: Thêm 7 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao

Đợt I năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 10 huyện, thị xã, thành phố đề nghị đánh giá, xếp hạng và công nhận 15 sản phẩm OCOP, thuộc ngành thảo dược, thủ công mỹ nghệ và thực phẩm. Sau khi thảo luận và đánh giá Hội đồng thẩm định OCOP Thanh Hóa thống nhất xếp hạng 7 sản phẩm đạt 3 và 4 sao.

Ngày 1/4, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt I năm 2021.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên trong Hội đồng đánh giá cấp tỉnh là lãnh đạo các sở; đại diện lãnh đạo các huyện, chủ thể có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP cấp tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Theo đó, đợt I năm 2021, toàn tỉnh Thanh Hóa có 10 huyện, thị xã, thành phố đề nghị đánh giá, xếp hạng cho 15 sản phẩm OCOP, thuộc ngành thảo dược, thủ công mỹ nghệ và thực phẩm...

Một ý phát biểu của PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang.

Các sản phẩm được đề nghị công nhận sản phẩm OCOP lần này được đánh giá quy mô sản xuất của các chủ thể đều đạt từ trung bình trở lên và có xu hướng phát triển tốt.

Trong đó, các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm đều có phiếu xét nghiệm nguồn nguyên liệu đầu vào và kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra theo các quy định.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm, tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã nghiên cứu, đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình.

Sau thảo luận và đánh giá, Hội đồng thẩm định OCOP Thanh Hóa đã đề nghị công nhận 7/15 sản đạt 3 - 4 sao.

Thanh Hóa có thêm 7 sản phẩm OCOP cấp tỉnh - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Giang - PCT UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị này, ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chuẩn bị kỹ, chu đáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa, Tổ giúp việc, các địa phương và chủ thể có sản phẩm tham gia đánh giá, chấm điểm đợt I năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị, sau hội nghị đối với các sản phẩm OCOP đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các chủ thể cần hoàn thiện theo những góp ý của đại biểu tại hội nghị, tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, nhãn hiệu để thể hiện được tiêu chuẩn vừa được Hội đồng cấp tỉnh công nhận.

Thanh Hóa có thêm 7 sản phẩm OCOP cấp tỉnh - Ảnh 2.

Tổ yến sào, tổ yến chưng của Công ty TNHH Dịch vụ Yến Sào xứ Thanh (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đạt chất lượng 4 sao.

Đối với 8 sản phẩm chưa được Hội đồng cấp tỉnh chấm điểm đợt này, gác lại đợt sau, cần lưu ý những góp ý của thành viên hội đồng để tiếp tục hoàn thiện, đổi mới, nâng cao chất lượng để được đánh giá cao trong những đợt chấm điểm tiếp theo.

"Từng sản phẩm được thông qua phải thật sự xứng đáng. Hội đồng luôn hỗ trợ, giúp sức cho các cơ sở... tham gia và từng thành viên hội đồng sẽ làm việc hết trách nhiệm để làm sao ngày càng có nhiều sản phẩm OCOP được công nhận có chỗ đứng vững chắc trên thị trường" - PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang.

Hữu Dụng