dd/mm/yyyy

Tập huấn kỹ thuật để nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả

Ông Nguyễn Văn Hoan, Chủ tịch Hội ND huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) cho biết, những năm gần đây, Hội ND huyện luôn quan tâm củng cố hoạt động của Quỹ HTND và tăng cường dịch vụ về vốn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào nông dân.

Trên cơ sở đó, Hội ND huyện đã phối hợp và hướng dẫn Hội ND các cơ sở góp phần sử dụng nguồn vốn hiệu quả, thúc đẩy chuyển đổi ngành nghề, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo thế mạnh của từng địa phương.

Một trong những giải pháp hiệu quả được Hội ND các cấp huyện Nghĩa Hưng coi trọng để đồng vốn nông dân vay được thông qua “kênh” Hội là tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến nông, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân.

Nhờ được vay vốn Quỹ HTND, gia đình ông Vũ Ngọc Quý, thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã phát triển mô hình trồng đinh lăng.
Nhờ được vay vốn Quỹ HTND, gia đình ông Vũ Ngọc Quý, thôn Quần Phương, xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) đã phát triển mô hình trồng đinh lăng.

“Đối với các dự án vay vốn Quỹ HTND, trước, trong và sau khi giải ngân, Hội phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho bà con. Lĩnh vực tập huấn đúng với mô hình trồng trọt, chăn nuôi của các hộ tham gia dự án. Điển hình là chúng tôi đã tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi thú y, trồng nấm, rau an toàn, an toàn thực phẩm trong chế biến nông sản…”, ông Nguyễn Văn Hoan cho biết.

Về kế hoạch hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ HTND trong thời gian tới, lãnh đạo Hội ND huyện Nghĩa Hưng chia sẻ thêm: “Thời gian tới, Hội ND huyện sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý nguồn vốn của Quỹ. Đồng thời, Hội cũng sẽ tham mưu với cấp ủy, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp chính quyền, phối hợp nhịp nhàng với các ban, ngành, doanh nghiệp, các nhà khoa học để có thể xây dựng thành công các dự án sử dụng vốn Quỹ HTND. Bên cạnh đó, các cấp Hội ND trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng trưởng nguồn vốn Quỹ HTND hiệu quả. Đối với nguồn vốn tín dụng tín chấp, ủy thác, Hội ND các cấp huyện Nghĩa Hưng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc tổ chức bình xét vay vốn; giám sát việc sử dụng vốn và nâng cao chất lượng tín dụng”.

Có thể khẳng định, Quỹ HTND trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân giảm nghèo, có nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.

Thông qua việc vận động, xây dựng và phát triển Quỹ HTND; ủy thác, tín chấp vay vốn, trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, những tập thể điển hình. Trong đó, Nghĩa Bình là một trong những xã đi đầu trong phong trào vận động, xây dựng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND và nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH… Từ nguồn vốn này, nhiều triệu phú, tỷ phú đã xuất hiện, tiềm năng đất  đai được đánh thức.

Vũ Dương