dd/mm/yyyy

Tam Đường “khoác áo mới”

Nhờ huy động được cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã “gặt hái” nhiều thành công sau hơn 10 năm thực hiện. Diện mạo nông thôn miền núi của huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện ngày càng được nâng cao.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Để chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) sớm đi vào cuộc sống, huyện Tam Đường đặc biệt quan tâm tới công tác tuyên truyền. Các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện cùng vào cuộc tuyên truyền lồng ghép nội dung xây dựng NTM qua các cuộc họp, sinh hoạt cơ quan, đơn vị. Các cơ quan chuyên môn phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các Ban Chỉ đạo, tổ công tác, chi, đảng bộ giúp bản đặc biệt khó khăn để tuyên truyền miệng về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tam Đường “khoác áo mới” - Ảnh 1.

Nhiều con đường của bản trên địa bàn huyện Tam Đường đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt, ông Nguyễn Văn Quân – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường, cho hay: Huyện Tam Đường thường xuyên phát động phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tới các xã, bản trên địa bàn. Qua đó đã góp phâng nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM cũng như trách nhiệm tham gia của người dân.

Cán bộ, đảng viên ở các xã, bản và người có uy tín ở cộng đồng dân cư luôn phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM. Trên cơ sở đó khơi gợi được sức dân trong xây dựng NTM. Người dân các xã, bản trong huyện tích cực tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, như: Chỉnh trang nhà cửa; hiến đất, góp công sức làm đường giao thông, thi đua phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện.

Tam Đường “khoác áo mới” - Ảnh 2.

Đến thời điểm này, huyện Tam Đường đã có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nói như ông Sùng Lử Páo – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, thì cái được lớn nhất của huyện Tam Đường sau hơn 10 thực hiện chương trình xây dựng NTM, đó là huy động được sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn.

"Nhờ có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, huyện Tam Đường đã từng bước tháo gỡ được những rào cản trong xây dựng NTM. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến xã, bản từng bước được nâng lên. Các xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các nội dung liên quan đến xây dựng NTM đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của người dân. Qua đó củng cố tình đoàn kết, tính cộng đồng, trách nhiệm của mỗi người dân đối với xã, bản, cộng đồng dân cư. Đồng thời huy động được sức mạnh, nguồn lực trong nhân dân đóng góp cho sự nghiệp chung của bản, của cộng đồng dân cư. Mặc khác bước đầu đã giúp cho người dân thay đổi cách nghĩ, không ỷ lại vào nhà nước, chủ động tự lực, tự chủ trong sản xuất phát triển kinh tế - xã hội của xã, bản" – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường nhấn mạnh.

Nông thôn Tam Đường đổi mới

Về các xã, bản từ vùng thuận lợi cho đến vùng khó khăn của huyện Tam Đường, chúng tôi cảm nhận rõ sự đổi thay. Rõ nét nhất phải kể đến, đó là về kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn trong huyện. Những con đường mòn đất đỏ, nắng bụi, mưa lầy ngày nào giờ đã được bê tông hóa, thuận tiện cho việc đi lại và thông thương hàng hóa của người dân các xã, bản trong huyện. Nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa ở các xã, bản từ vùng thấp đến vùng cao được xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tam Đường “khoác áo mới” - Ảnh 3.

Một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của huyện Tam Đường là chăn nuôi đại gia súc.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường, chương trình xây dựng NTM được huyện Tam Đường triển khai khá đồng bộ và bài bản. Qua thực hiện chương trình không chỉ mang lại những đổi thay về cơ sở hạ tầng, mà đời sống, thu nhập của người dân cũng có những chuyển biến tích cực. Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của từng xã, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các xã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, thâm canh tăng vụ; khai thác triệt để quỹ đất có khả năng đưa vào sản xuất; tích cực đưa giống, cây trồng mới, chất lượng cao vào sản xuất; đưa cây ngô, màu xuống ruộng nâng cao hệ số sử dụng đất; tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa kết hợp quản lý và khai thác hiệu quả các công trình thuỷ lợi; thực hiện tốt công tác khuyến nông, phòng trừ sâu bệnh.

Các chính sách, dự án, chương trình đối với hộ nghèo cũng được huyện Tam Đường tổ chức thực hiện khá đồng bộ và hiệu quả. Thông qua việc thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi xã hội: Y tế, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi cách thức sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm bình quân 4,85%/năm.

Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn miền núi của huyện Tam Đường có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng được đầu tư cụ thể đến từng thôn bản, thuận lợi cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Bản sắc văn hóa truyền thống của các xã, bản trong huyện được bảo tồn, duy trì, phát triển. Nhiều xã đã hình thành các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có giá trị kinh tế cao, bền vững. An ninh nông thôn, trật tự an toàn trên địa bàn được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

 


Thanh Ngân