dd/mm/yyyy

Tam Đường đã làm gì để giảm được tỷ lệ hộ nghèo ?

Huy động các nguồn lực tập trung đầu tư kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã gặt hái được nhiều kết quả khả quan. Bình quân mỗi năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tam Đưởng giảm trên 4,5%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong huyện ngày càng cải thiện, nâng cao.

Xác định giảm nghèo nhanh và bền vững là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện Tam Đường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Các ban, ngành, đoàn thể của huyện thường xuyên tăng cường cán bộ xuống các xã, bản tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất.

"Qua học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong huyện đã có nhận thức đúng đắn hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác giảm nghèo. Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện và các tổ chức hội, đoàn thể của huyện tích cực hưởng ứng, phát động nhiều phong trào, từ đó huy động được nhiều nguồn lực để cùng ngân sách nhà nước hỗ trợ cho công tác giảm nghèo" – bà Vũ Lan Hương, Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Tam Đường, cho biết.

Tam Đường nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo - Ảnh 1.

Công tác giảm nghèo của huyện Tam Đường trong những năm gần đây có nhiều chuyển biến tích cực.

Để công tác giảm nghèo đạt kết quả cao, huyện Tam Đường đã xây dựng kế hoạch về giảm nghèo bền vững cho từng giai đoạn và cụ thể cho từng năm. Trên cơ sở đó, các cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình để tổ chức thực hiện; đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm và giai đoạn.

Cùng với xây dựng kế hoạch, hàng năm huyện Tam Đường giao chỉ tiêu giảm nghèo cụ thể, phù hợp với thực trạng hộ nghèo, cận nghèo và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các xã trên địa bàn. Căn cứ vào chỉ tiêu giảm nghèo huyện giao, các xã, thị trấn của huyện Tam Đường đã xây dựng kế hoạch, phân công các tổ chức, cán bộ chính quyền, đoàn thể theo dõi, giúp đỡ, hướng dẫn, chịu trách nhiệm về việc thoát nghèo đối với các hộ nghèo theo địa chỉ cụ thể; khuyến khích, vận động người nghèo tự nguyện đăng ký thoát nghèo; xây dựng các mô hình giảm nghèo đối với hội viên của các tổ chức hội, đoàn thể.

Tam Đường nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở Tam Đường đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống nhờ trồng chè.

Trên cơ sở thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của nhà nước, huyện Tam Đường ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo. Giai đoạn 2016 – 2020, huyện Tam Đường đã huy động nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo được hơn 800 tỷ đồng. Từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Tam Đường đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã trên địa bàn. Hàng loạt các công trình: Giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, nhà lớp học... được đầu tư xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất, thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn huyện phát triển.

Song song với đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, huyện Tam Đường đặc biệt quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo, giúp người nghèo trong huyện có điều kiện vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Tam Đường nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo - Ảnh 3.

Nhiều mô hình giảm nghèo đã và đang được các xã của huyện Tam Đường nhân rộng, phát huy hiệu quả cao.

Nhiều mô hình khuyến nông: Tăng vụ lúa đông xuân, liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp và người dân trong sản xuất cây dược liệu (sa nhân tím), dự án hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho cây cam... được các cơ quan chức năng của huyện và các xã triển khai, thu hút sự hưởng ứng tích cực của người nghèo trong huyện. Qua đó đã góp phần khơi dây ý chí vươn lên thoát nghèo của người dân các xã trong huyện.

Thực hiện Đề án phát triển vùng chè trên địa bàn của tỉnh Lai Châu, huyện Tam Đường đã chỉ đạo các xã vận động người dân trồng chè. Diện tích chè trên địa bàn huyện cũng nhờ đó mà không ngừng tăng lên. Cây chè trở thành một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của huyện Tam Đường. Nhờ trồng chè, nhiều hộ dân ở các xã không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Tam Đường nỗ lực kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo - Ảnh 4.

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Tam Đường hàng năm giảm hơn 4,5%.

Các chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục - đào tạo, hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo... cũng được huyện Tam Đường triển khai thực hiện có hiệu quả. Giảm bớt được gánh nặng trong cuộc sống, các hộ nghèo trong huyện tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.  

Nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và ý chí vươn lên của người nghèo trên địa bàn, huyện Tam Đường đã "gặt hái" được kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 40,72% (năm 2016) xuống còn 22,74% vào năm 2020. Hết năm 2020, tỷ lệ hộ cận nghèo của huyện Tam Đường còn 9,1%, giảm 4,51% so với năm 2016. Đời sống, thu nhập của người nghèo trong huyện cũng được nâng lên đáng kể.

Thúy Hạnh - Thanh Văn