dd/mm/yyyy

suối khoáng kim bôi

Xứ trồng rau muống quanh năm tươi tốt không cần phân bón, thuốc BVTV

Nông dân Hòa Bình dùng nền nước khoáng ấm, giàu khoáng chất, dinh dưỡng để trồng nên không cần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, rau vẫn tươi tốt.


Kim Bôi mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản

Nhờ chú trọng kêu gọi các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nông sản của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình làm ra đến đâu bán hết đến đó.