dd/mm/yyyy

Sơn La: Triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước

Hôm nay (1/10), tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La.

Dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La, có ông: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và 357 đại biểu ưu tú đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh. 

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 1.

Quang cảnh Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh Sơn La.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Sơn La ngày càng có chiều sâu và tạo sức lan toả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội. Các phong trào thi đua tổ chức ngày một khoa học và nề nếp hơn. Mục tiêu thi đua luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, từng giai đoạn. Vì vậy, đã khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm của các đối tượng tham gia thi đua. Các phong trào thi đua luôn hướng về cơ sở, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 2.

Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh phát biểu khai mạc Đại hội.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh Sơn La phát động, hằng năm có 12/12 huyện, thành phố, 204 xã, phường, thị trấn, 140 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tham gia đăng ký thi đua với tỉnh, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua đặc thù gắn với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương...

Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới"; "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở" tiếp tục đi vào chiều sâu, được các cơ quan, địa phương, đơn vị, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, thu được nhiều kết quả tích cực.

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới" do Thủ tướng Chính phủ phát động đã đi vào cuộc sống, có sức lan toả trong toàn xã hội, thu hút đông đảo mọi thành phần tham gia... Từ phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực cho phong trào. Đến nay, thành phố Sơn La đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", đã xuất hiện nhiều tập thể tiêu biểu, như: Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hội viên và các doanh nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, chung tay xoá nhà dột nát cho 8.844 hộ là hội viên nghèo. Hội Liên hiệp phụ nữ giúp đỡ xã Tú Nang (Yên Châu) xây dựng mô hình trồng cây chanh leo...

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 4.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ kêu gọi nhân dân các dân tộc, các doanh nhân, các nhân sĩ trí thức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và chiến sĩ các lực lượng vũ trang trong tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Trong số các phong trào đó, nổi bật là phong trào "Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi”, “Thâm canh, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung”; “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xóa đói giảm nghèo”; “Phát triển mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ các thủy điện"; "Khoanh nuôi tái sinh bảo vệ rừng"; "Duy trì, phát triển các vùng dược liệu"; "Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng hàng hoá"... Những phong trào thi đua này đã góp phần vào việc tái cơ cấu nông nghiệp, ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết nâng cao hiệu quả sản xuất, chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa, sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 5.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La Nguyễn Hữu Đông trao tặng Huân chương các hạng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có bước chuyển biến cả về nội dung, hình thức, đi vào chiều sâu, thực chất và đạt nhiều kết quả tích cực. 

Theo đó, tỉnh Sơn La đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân, tự vệ, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp... Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xã, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số.

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 6.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh trao Cờ thi của Chính phủ cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Trong 5 năm qua, tỉnh Sơn La đã có 86 cá nhân, 6 hộ gia đình có con liệt sĩ nhận Huân chương Độc lập các hạng; 18 tập thể, 23 cá nhân, 2 tập thể nhỏ nhận Huân chương Lao động các hạng; 4 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 62 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 27 tập thể và 98 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng của Trung ương và của tỉnh.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh, nhấn mạnh: Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối những thành tích và kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020. Mặt khác, Đại hội là dịp ôn lại truyền thống 125 năm thành lập tỉnh. Đây cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến, xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, tiếp tục khơi dậy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước - Ảnh 7.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh và Phó Bí thư tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Minh Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, đến nay, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua có sức lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống. Nhờ đó, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong "bộ mặt" triển kinh tế, xã hội của tỉnh, như: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước tăng 5,46%/năm. Tổng sản phẩm GRDP đạt 56.009 tỷ đồng, tăng 1,54 lần so với năm 2015, đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được được đảm bảo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Sơn La với chủ đề: "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững". 

Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai sâu rộng, đồng bộ các phong trào "Nhân dân các dân tộc Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới"; "Sơn La chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển"; "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La thi đua thực hiện văn hoá công sở".

Tập trung vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là cơ cấu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng phát triển hàng hoá tập trung, gắn với xây dựng nông thôn mới... Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.250 tỷ đồng.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hoá, xã hội góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Phát triển tiềm năng du lịch sinh thái, bảo tồn, phát triển văn hoá bản sắc các dân tộc; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thi đua cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu tư. Tiếp tục thi đua trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, kịp thời...
Tuệ Linh