dd/mm/yyyy

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân
Ngày 31/12, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Sơn La là tỉnh miền núi biên giới có xuất phát điểm nền kinh tế thấp, địa bàn rộng, cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, giao thông đi lại khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là nông dân còn nhiều khó khăn. Hơn nữa, trình độ dân trí không đồng đều, tập quán canh tác còn lạc hậu, nhỏ lẻ, mạnh mún, tự cung tự cấp là chủ yếu, khí hậu, thiên tai diễn bến phức tạp… ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của người nông dân...

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân - Ảnh 1.

Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26- NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

Từ thực tế đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành Nghị quyết 26-NQ/TU ngày 02/10/2014về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới. Ban thường vụ Tỉnh ủy đã  chỉ đạo các huyện, thành phố, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội và phong trào nông dân. Hiện nay, tỉnh Sơn La có 12 HND cấp huyện, 204 HND cấp xã và 2.749 chi hội nông dân, với trên 163.700 hội viên.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi đối với công tác Hội và phong trào nông dân. Đã cụ thể hóa và ban hành nhiều cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách về vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm; tư vấn dạy nghề cho lao động nông thôn, tạo điều kiện cho HND trực tiếp thực hiện và tham gia thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở nông thôn.

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Từ đó, công tác Hội và phong trào nông dân trong tỉnh có những chuyển biến tích cực, tổ chức Hội Nông dân được củng cố, kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng lên; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới tích cực; phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được triển khai sâu rộng; phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiều Quốc gia xây dựng NTM, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất nông sản hàng hóa sạch có giá trị kinh tế cao; xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế, hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống … Góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội , giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân - Ảnh 3.

Đại biểu tham dự hội nghị.

 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU, đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương. Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, hàng năm có trên 60% hộ nông dân đăng ký tham gia, toàn tỉnh có trên 126,600 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp. Trong phong trào xây dựng NTM các cấp Hội đã tham gia tuyên truyền, vận động nông dân hiến trên 277.300 m2 đất, góp trên 674.000 ngày công, tổng tiền đóng góp trên 395 tỷ đồng để xây dựng các công trình phúc lợi như: Đường giao thông, trường học, nhà văn hóa... Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng an ninh được triển khai rộng rãi, đến nay toàn tỉnh có 73 mô hình điểm sáng về an ninh nông thôn và an ninh biên giới, với 10.500 thành viên…

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân - Ảnh 4.

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch HND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ, trợ giúp nông dân được triển khai hiệu quả, trong 5 năm qua, đã tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 13.800 học viên; phối hợp tổ chức 6.148 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 345.600 lượt hội viên; làm tốt công tác phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ, tín chấp cho nông dân vay vốn (trong đó vốn vay ngân hàng CSXH trên 1.237 tỷ đồng, ngân hàng NN&PTNT trên 816 tỷ đồng).

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân - Ảnh 5.

Thường trực tỉnh ủy Sơn La tham dự hội nghị.

Phát hiểu tại hội nghị ông Nguyễn Hữu Đông, Bí thư tỉnh Sơn La đánh giá cao những kết quả đã đạt được  trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU, đã giúp nông nghiệp, nông dân, thôn thôn Sơn La có những bước tiến vững chắc. Thời gian tới, Bí thư tỉnh Sơn La đề nghị cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp, tiếp tục nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được, bằng một số giải pháp cụ thể như sau: Trên cơ sở xác định những hạn chế, yếu kém trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TU, tiếp tục rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo thực hiện để có hiệu quả cao hơn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc rà soát, cụ thể hóa, ban hành các cơ chế chính sách đối với nông dân và công tác hội, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn găn với giải quyết việc làm. 

Sơn La: Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với phong trào nông dân - Ảnh 6.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của tỉnh Sơn La.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động của quỹ; mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị tăng cường phối hợp với HND trong tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới; HND các cấp cần chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền cùng cấp đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của ban chỉ đao thực hiện Nghị quyết…

Ngọc Mai