dd/mm/yyyy

Sơn La: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam

Chiều nay (27/5), Hội nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thực hiện kế hoạch số 24-KH/HNDTW ngày 2/4/2019 của Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam; kế hoạch số 42-KH/HNDT ngày 24/1/2019 của Ban thường vụ Hội nông dân tỉnh về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Nghị quyết đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Hội nghị đã thu hút 120 đại biểu đến từ các huyện, thành phố, xã tham dự.

Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội VII Hội nông dân Việt Nam và Nghị quyết đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Thời gian qua, công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng  tâm, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố và phát triển cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động. Hội nông dân các cấp ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức bộ máy, cán bộ đã và đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn hiệu quả.

Theo ông Hoàng Sương: Vai trò, trách nhiệm của Hội trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định. Các phong trào thi đua do Hội phát động tiếp tục phát triển cả bề rộng và chiều sâu, được nâng cao về chất lượng, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, nhận thức chính trị, kiến thức khoa học công nghệ, ý thức chấp hành pháp luật và trình độ sản xuất kinh doanh của nông dân được nâng lên đã giúp nông dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giảm nghèo bền vững; tham gia có hiệu quả vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị. 

Trong Điều lệ khóa VII quy định rõ Hội nông dân Việt Nam có 3 chức năng và 6 nhiệm vụ, thể hiện Hội nông dân Việt Nam sẽ khai thác tốt cơ hội và tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, vận động nông dân gắn với tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân; xây dựng Hội nông dân và giai cấp nông dân trong sạch vững mạnh.

Hội tăng cường và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của nông dân, dựa vào nông dân và vì nông dân; mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế nhằm phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân ngày càng giàu có... 

Hội nghị đã thu hút 120 đại biểu đến từ các huyện, thành phố, phường, xã, thị trấn đến tham dự.
 
 
 Đa số cán bộ, hội viên nông dân đều nắm vững nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt nam, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ. 

“Công tác tuyên truyền, giáo dục về các Nghị quyết của Hội đã được triển khai đến các hội viên nhanh chóng và thiết thực, đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần yêu nước, ý trí tự lực tự cường; tạo sự đồng thuận trong hội viên nông dân đoàn kết hướng tới xây dựng 1 nền nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh và hiện đại.

Góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tích cực năm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng cho hội viên, nông dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ở cơ sở trong sạch, vững mạnh và xây dựng đội ngũ hội viên gương mẫu” – ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội nông dân cho biết thêm.

 Các đại biểu nghiên cứu tài liệu hội nghị...
 Thời gian qua, công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng  tâm, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đã đề ra.

 Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Công Chính, Phó chủ tịch Hội nông dân tỉnh Sơn La, cho hay: Qua khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Điều lệ Hội, chúng tôi nhận thấy Ban Chấp hành Hội nông dân các cấp đều có nhiều cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc. Đa số cán bộ, hội viên nông dân đều nắm vững nội dung cơ bản của Điều lệ Hội, tự giác chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống Hội. Góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; giữ vững trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Hà Hoàng