dd/mm/yyyy

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới

Ngày 20/12, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Sơn La về việc công nhận xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 45 của Sơn La và là xã thứ 7 của huyện Mai Sơn đạt chuẩn nông thôn mới.

Nà Bó là xã vùng I của huyện Mai Sơn. Xã cách trung tâm huyện 8 km, tổng diện tích đất tự nhiên 6.382 ha. Xã có 13 bản, tiểu khu với 1.824 hộ và 8.269 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống: Thái, Kinh,, Mông, Khơ Mú và Mường.

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 1.

Lễ công bố xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng nông thôn mới, ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã Nà Bó thông tin: Năm 2011, xã Nà Bó bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, như: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân về xây dựng nông thôn mới còn nhiều hạn chế. Sự tham gia đóng góp chung tay xây dựng nông thôn mới của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Công tác vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều bất cập và kết cấu hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ...

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 2.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nà Bó.

Từ những khó khăn trên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban đơn vị của huyện cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Nà Bó, đến nay sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Nà Bó đã đạt 19/19 tiêu chí.

Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, xã Nà Bó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của huyện và vận dụng triển khai phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. Chỉ đạo và phân công rõ người, rõ việc. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí, công sức kết hợp với sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước để thực hiện. Qua đó, tạo ra phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phát triển rộng khắp đến các bản trên địa bàn toàn xã.

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 3.

Ông Lê Đình Thuân, Chủ tịch UBND xã Nà Bó báo cáo kết quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trong đó điển hình như phòng trào làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa bản, phát triển kinh tế gia đình... Các hoạt động phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập được triển khai kịp thời. Hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và giải quyết tốt những vấn đề phát sinh, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã luôn được duy trì và giữ vững.

Trong giai đoạn từ năm 2015 – 2020, tổng nguồn lực xã Nà Bó huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới là trên 42 tỷ đồng. Ttrong đó ngân sách nhà nước trên 26 tỷ đồng (chiếm 63,23%), nhân dân đóng góp trên 12 tỷ đồng (chiếm 28,5%), doanh nghiệp và các nguồn khác trên 3 tỷ đồng (chiếm 8,27%).

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 4.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nà Bó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, bà Xuân đề nghị cấp uỷ, chính quyền và người dân xã Nà Bó không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được, phải luôn nhất quán quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Do đó, xã cần phải tập trung chỉ đạo duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí để đạt tiêu chí nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở NNPTNT, Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Sơn La công bố Quyết định số 2720 ngày 8/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công nhận xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới.

Mặt khác, xã Nà Bò cần tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ khuyến khích phát triển, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập của người dân. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn xã, xây dựng chỉ dẫn địa lý, liên kết sản xuất, thành lập hợp tác xã để nâng cao hiệu quả sản xuất. Tiếp tục rà soát, bổ sung cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế, xây dựng mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu sản xuất, chế biến, nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hình thành các sản phẩm mang thương hiệu OCOP, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các chương trình triển khai trên địa bàn xã để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, lồng ghép từ các Chương trình triển khai thực hiện trên địa bàn, làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay, góp sức hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào nội dung thực hiện kết quả nhiệm vụ chính trị và bình xét thi đua hằng năm.

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 6.

Ông Trần Đắc Thắng, Bí thư huyện ủy Mai Sơn phát biểu tại lễ công bố xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại lễ công bố xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới, ông Trần Đắc Thắng, Bí thư huyện ủy Mai Sơn đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, sự chung sức, đồng tâm, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới của cán bộ và nhân dân xã Nà Bó. Đồng thời đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nà Bó tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vươn lên, xây dựng xã Nà Bó ngày càng phát triển.

Ông Mùa A Pó, Bí thư Đảng ủy xã Nà Bó cho biết: Năm 2011, xã Nà Bó bắt tay vào xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 8/19 tiêu chí. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, giúp đỡ của Thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các phòng ban, đơn vị của huyện, các cơ quan, doanh nghiệp cùng với tinh thần đoàn kết, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nà Bó đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, huy động được sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực trong và ngoài xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 7.

Ông Mùa A Pó, Bí thư Đảng ủy xã Nà Bó phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ công bố xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới.

Đến nay, diện mạo nông thôn của xã Nà Bó đã có nhiều khởi sắc. Hệ thống giao thông, thủy lợi được đầu tư nâng cấp, mở rộng, cơ sở vật chất văn hóa, y tế, giáo dục từng bước được đầu tư xây dựng. Sản xuất nông nghiệp có những chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Số hộ nghèo trên địa bàn xã giảm nhanh qua các năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn xã ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Bí thư Đảng ủy xã Nà Bó nhận định, việc xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới chỉ là bước đầu. Vì vậy, để duy trì và giữ vững danh hiệu này, trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền xã Nà Bó sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu được chủ thể trong xây dựng nông thôn mới là người dân, mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt để hướng tới xã nông thôn mới nâng cao. Tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Ưu tiên đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, các công trình phục vụ đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất gắn với thị trường nhằm nâng cao năng suất, chất lượng để nâng cao thu nhập của người dân.

Sơn La: Thêm xã Nà Bó được công nhận nông thôn mới - Ảnh 8.

Bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nà Bó.

Phấn khởi khi xã Nà Bó đạt chuẩn nông thôn mới, ông Lò Văn Quý, bản Nà Hường chia sẻ: Đến nay, diện mạo nông thôn mới của xã Nà Bó đã có nhiều đổi thay, người dân hăng hái thi đua thi đua lao động, sản xuất. Các công trình phúc lợi như trường học, nhà văn hóa bản được xây dựng khang trang. Các cháu học sinh được học trong những phòng học kiên cố. Đường giao thông được bê tông hóa tạo điều kiện thuận tiện trong việc đi lại, giao thương hàng hoá. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao được hình thành.

"Có được thành quả ngày hôm nay, người dân chúng tôi rất phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của chính quyền các cấp. Chúng tôi xin hứa tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để tiếp tục chung sức, đồng lòng xây dựng xã Nà Bó ngày càng phát triển", ông Quý phấn khởi bảo vậy.

Tuệ Linh