dd/mm/yyyy

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Chiều nay (6/10), tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã long trọng tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Sơn La lần thứ III.

Dự buổi Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam có ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH TƯ Hội NDVN); ông Lò Minh Hùng - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ và 90 đại biểu là những cán bộ, hội viên nông dân điển hình tiêu biểu đại diện cho trên 166 nghìn hội viên nông dân trên toàn tỉnh.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 1.

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020) và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến tỉnh Sơn La lần thứ III.

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường 90 năm ra đời và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, cũng như quá trình hình thành, phát triển của Hội Nông dân tỉnh Sơn La, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lường Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của tỉnh uỷ Sơn La, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và các ngành, đoàn thể, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức lãnh, chỉ đạo tổ chức, vận động hội viên, nông dân tích cực thi đua, đẩy mạnh các phong trào nông dân, thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2020. Trong đó, trọng tâm là xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Lường Trung Hiếu, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020).

Theo Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn la, đến nay, Hội Nông dân tỉnh Sơn La có 12 tổ chức Hội cấp huyện, 199 tổ chức hội cấp xã, phường, thị trấn, có 2.452 chi hội, trên 166 nghìn hội viên; dư nợ uỷ thác của Hội Nông dân qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 1.240,7 tỷ đồng; qua Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 891,8 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 55,5 tỷ đồng. Bình quân hàng năm, số lượng hộ hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân SXKDG các cấp đạt bình quân trên 90.000 lượt hộ, chiếm gần 60% so với tổng số hộ hội viên nông dân của tỉnh.

Giai đoạn 2015 - 2020, toàn tỉnh có 28.389 hộ đạt danh hiệu SXKDG các cấp, chiếm 31,52% số hộ đăng ký, trong đó cấp tỉnh 1.252 hộ chiếm 4,34 % và cấp Trung ương 188 hộ, chiếm 0,66%. Số hộ nông dân SXKDG các cấp tăng về số lượng, chất lượng và đa dạng lĩnh vực, ngành nghề.Số hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng trên 3.800 hộ. Thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng trên 1.800 hộ. Thu nhập từ 300 triệu đồng đến  dưới 500 triệu đồng trên 700 hộ. Thu nhập từ 500 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng trên 148 hộ.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ngoài ra, trong 5 năm qua các Hội đã hướng dẫn tổ chức thành lập được 106 hợp tác xã, với 360 thành viên là hội viên nông dân. Hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, liên kết sản xuất, thực hiện đồng bộ từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Mặt khác, các hộ nông dân SXKDG đã cùng hội viên nông dân đóng góp trên 5 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa nâng cấp trên 300km đường giao thông nông thôn, 700km kênh mương nội đồng…

"Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đang chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên nông dân về kết quả thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để thực hiện Nghị quyết Đại hội và các Đề án trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội theo chỉ đạo của tỉnh uỷ.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN phát biểu tại buổi Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, cán bộ, hội viên nông dân Sơn La nguyện tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức cùng với nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, xây dựng hội vững mạnh về mọi mặt, cùng với các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nông nghiệp tỉnh Sơn La thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại. Qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững", ông Hiếu nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi Gặp mặt ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu dương những kết quả các cấp Hội và hội viên Hội Nông dân tỉnh đã đạt được trong những năm qua. 

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 5.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 6.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của Hội Nông dân các huyện, thành phố.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế khó khăn, ông Hùng đề nghị các cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân. Làm tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nông dân. 

Tiếp tục tổ chức và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó chú trọng phát triển bền vững phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và các phong trào gắn với các hình thức hợp tác sản xuất hiệu quả. Thường xuyên quan tâm xây dựng tổ chức, nâng cao hơn nữa năng lực hoạt động của Hội Nông dân các cấp vững mạnh, đúng thực chất; chăm lo đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là công tác cán bộ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao. 

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 7.

Thay mặt tỉnh uỷ Sơn La, ông Lò Minh Hùng (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La cho Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch BCH TƯ Hội NDVN, cho biết: Qua triển khai các phong trào thi đua yêu nước, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là phong trào thi đua trọng tâm của Hội. Các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân trong tỉnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp từng vùng, từng địa phương; thâm canh, tăng vụ và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; xây dựng được nhiều mô hình kinh tế tập thể theo hướng liên kết chuỗi giá trị, tạo nên một nền nông nghiệp hàng hoá đa dạng, phong phú, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua đó, góp phần cùng với tỉnh Sơn La hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp. 

Những hoạt động tích cực và không ngừng đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La trong những năm qua đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Sơn La ghi nhận, khen thưởng. Qua đó, càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Hội Nông dân trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt, thực sự là chủ thể trong thực hiện các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 8.

Sơn La kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Ảnh 9.

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 90 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ nhiệm 2018 - 2023 và phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại, ông Đính đề nghị Hội Nông dân tỉnh Sơn La cần gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương, của hội. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số… Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương Hội và địa phương phát động. Động viên, khích lệ hội viên nông dân hăng hái thực hiện phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu.

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thông qua danh sách gồm 1 tập thể, 5 cá nhân tham dự Đại hội thi đua yêu nước Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025.

Tuệ Linh