dd/mm/yyyy

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP
Ngày 26/12, tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 – 2020.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có các sản phẩm được đưa vào đánh giá, xếp hạng thuộc Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP tỉnh năm 2019 đã giới thiệu chi tiết các chỉ tiêu về sản phẩm. Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định của tổ giúp việc, các thành viên, hội đồng đã đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình. Qua đánh giá, chấm điểm tỉnh có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh (trong đó, có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm đánh giá 3 sao).

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019 - Ảnh 1.

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP cấp tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBDN tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời, đề nghị đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019 - Ảnh 2.

Các thành viên Hội đồng đánh giá, chấm điểm cho sản phẩm OCOP của tỉnh Sơn La tại hội nghị.

Công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, dán tem truy suất nguồn gốc đảm bảo theo quy định. Liên kết với các siêu thị, trung tâm thương mại, địa điểm du lịch; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh, hoàn thành Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP theo mục tiêu đề ra có các sản phẩm được đưa vào đánh giá, xếp hạng thuộc Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP tỉnh năm 2019 đã giới thiệu chi tiết các chỉ tiêu về sản phẩm. Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định của tổ giúp việc, các thành viên, hội đồng đã đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình. Qua đánh giá, chấm điểm tỉnh có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh (trong đó, có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm đánh giá 3 sao).

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019 - Ảnh 3.

Thành viên các HTX có sản phẩm tham gia Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP của tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lò Minh Hùng, Phó chủ tịch UBDN tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đồng thời, đề nghị, đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, dán tem truy suất nguồn gốc đảm bảo theo quy định. Liên kết với các siêu thị, trung tâm thương mại, địa điểm du lịch; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh, hoàn thành Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP theo mục tiêu đề ra

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019 - Ảnh 4.

Sản phẩm mật ong Hồ Sâm.

Sơn La: Có 28 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh năm 2019 - Ảnh 5.

Sản phẩm măng trúc muối ớt Bắc Yên.


Quốc Định