dd/mm/yyyy

quy trình sản xuất trà

Chàng trai "biến" quả vả thành món trà dược liệu xứ Huế

Bằng sự cần cù, sáng tạo và trái tim nặng tình với Huế, anh Mai Quốc Bảo đã trở về quê hương, tìm ra cách "biến" quả vả trở thành loại trà dược liệu nổi tiếng.