dd/mm/yyyy

Quỹ hỗ trợ nông dân: Nguồn nhỏ, sức động viên lớn

“Với số vốn mà Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tỉnh cho vay, cộng thêm chút vốn tự có và công sức của gia đình, bây giờ tôi đã đầu tư thành công mô hình VACR với thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng” - ông Lò Văn Ngoai ở xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) thổ lộ.

Quỹ HTND giúp đàn trâu, bò sinh sôi

Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên có 35 chi hội nông dân với 1.435 hội viên, trong đó có nhiều hội viên người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn. Để hỗ trợ người dân Thanh Luông có vốn phát triển kinh tế, năm 2014, Hội nông dân xã đã nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Quỹ HTND tỉnh với số tiền 850 triệu đồng, xây dựng dự án nuôi trâu sinh sản. Theo đó, có 25 hội viên ND được vay mua 52 con trâu. Cùng với đó, Hội ND xã phối hợp với Trạm Khuyến nông - Khuyến ngư huyện phổ biến kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng.

Phát triển đàn bò sinh sản từ vốn vay Quỹ HTND ở Sín Chải, huyện Tủa Chùa (Điện Biên).
Phát triển đàn bò sinh sản từ vốn vay Quỹ HTND ở Sín Chải, huyện Tủa Chùa (Điện Biên).

Đến nay sau 4 năm, nhóm hộ vay vốn Quỹ HTND ở xã Thanh Luông không chỉ trả được vốn gốc và phí mà số lượng đàn trâu tăng đáng kể, hộ ít đã tăng từ 1 lên 2 con; có hộ tăng từ 2 con lên 6 con.
Là một trong số 25 hộ ND ở Thanh Luông được vay vốn Quỹ HTND, anh Lò Văn Công vui mừng nói:

“Tuy tổng quỹ chưa được như mong muốn, nhưng với một tỉnh nghèo như Điện Biên thì đấy là sự khích lệ cố gắng, tạo động lực cho công tác hội và phong trào ND”. Bà Cao Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Điện Biên

“Được vay 50 triệu đồng Quỹ HTND, mua 2 cặp trâu mẹ con, đến nay đàn trâu đã phát triển thành 8 con, trước đó tôi đã bán 2 con. Từ chăn nuôi trâu, bây giờ nhà tôi đã có cuộc sống khấm khá”.

Xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo cũng là một trong những địa phương quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ HTND. Tháng 3.2017 đến nay, Hội nông dân xã đã nhận ủy thác với T.Ư Hội Nông dân Việt Nam giải ngân 720 triệu đồng Quỹ HTND cho 20 hộ dân bản Giáng, Noong Giáng. Các hộ tham gia dự án mua 41 con bò giống, đến nay sau 1 năm, số lượng bò đã tăng lên 68 con.

Ông Lò Văn Ngoai, bản Nong Giáng, phấn khởi nói: “Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND, tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Từ đầu chỉ nuôi một vài con bò sinh sản, vài con lợn thịt và ít gà thả vườn, đến nay đã phát triển thành trang trại VACR với thu nhập hàng năm trên 150 triệu đồng”.

Sức động viên lớn

Điện Biên là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, trong đó ND gặp nhiều khó khăn hơn cả, nhất là với những hộ muốn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Thấu hiểu khó khăn về vốn của ND, những năm qua, Hội nông dân các cấp tỉnh Điện Biên đã đưa ra nhiều giải pháp để củng cố, phát triển nguồn Quỹ HTND. Ðến nay, toàn tỉnh Điện Biên có 9/10 huyện, thị xã, thành phố thành lập được Ban Ðiều hành Quỹ HTND có tư cách pháp nhân, tài khoản, con dấu để hoạt động. 5/10 huyện thành lập được quỹ HTND cấp huyện. Tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn tỉnh đạt gần 12 tỉ đồng.

Bà Cao Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Điện Biên đánh giá: Dù còn khiêm tốn về số dư và thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng Quỹ HTND tỉnh Điện Biên trong 5 năm qua đã luân chuyển cho trên 500 lượt hộ nông dân vay với lũy kế gần 18 tỉ đồng.

Ðể nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, Hội nông dân tỉnh chỉ đạo tập trung đầu tư vốn thông qua dự án để xây dựng mô hình, liên kết nhóm hộ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Cụ thể, dự án nuôi trâu, bò sinh sản theo nhóm hộ tại xã Noong Luống, Thanh Yên, Thanh Luông (huyện Ðiện Biên); xã Tủa Thàng, Mường Ðun, Sín Chải (huyện Tủa Chùa), xã Lay Nưa (thị xã Mường Lay), xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng)…

Bài, ảnh: Đức Thịnh