dd/mm/yyyy

Quy định mới

4 hành vi cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Bộ Luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2021 và có một số quy định mới làm rõ thêm hành vi bị nghiêm cấm trong quá trình xử lý kỷ luật lao động. Dưới đây là những điểm mới về kỷ luật lao động mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết.


2 quy định mới về sa thải người lao động năm 2021

Từ 01/01/2021 Bộ luật Lao động năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực kéo theo đó là nhiều quy định mới ảnh hưởng đến người lao động. Một trong số đó là quy định về sa thải.


Mức hưởng lương hưu thay đổi thế nào theo quy định mới nhất?

Điều kiện về mức hưởng lương hưu sẽ có sự thay đổi khi Bộ Luật Lao động 2019 chính thức được áp dụng. Cụ thể mức hưởng lương hưu từ năm 2021 như sau.


5 quy định mới nhất về lương, thưởng người lao động nên biết

Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Bộ luật Lao động 2019, thay thế cho Bộ luật Lao động 2012. Theo Bộ luật mới, nhiều quy định thay đổi về lương thưởng của người lao động. Dưới đây là 5 quy định mới nhất mà người sử dụng lao động và người lao động cần biết.


3 quy định mới liên quan đến quyền lợi công chức, viên chức từ tháng 9/2020

Từ tháng 9/2020 sẽ có 3 quy định mới liên quan đến quyền lợi công chức, viên chức, đặc biệt là đối với giảng viên, giáo viên chính thức có hiệu lực.


Tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2021

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có sự thay đổi theo quy định mới từ Bộ Luật Lao động 2019.


Từ 2021, giờ làm thêm thay đổi thế nào?

Theo quy định mới từ Bộ luật Lao động 2019, giờ làm thêm của người lao động sẽ có sự thay đổi. Cụ thể sự thay đổi về giờ làm thêm như thế nào?


Vì sao doanh nghiệp "chạy đua" phát hành trái phiếu?

Việt Nam là một trong 3 nước có thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nhất châu Á trong 6 tháng đầu năm 2020.


Nguyên tắc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 (Mới nhất)

Theo quy định mới nhất do Chính phủ ban hành, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 phải tuân thủ theo 4 nguyên tắc.


6 điểm mới về thử việc áp dụng từ 2021

Từ 2021, Bộ luật lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Người lao động cần phải biết những điểm mới về quy định thử việc để đảm bảo quyền lợi cho bản thân