dd/mm/yyyy

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM
Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức cán bộ được nâng cao, các cấp ngành vào cuộc quyết liệt và nhất là bà con nhân dân tham gia quyết liệt đã tạo nên những thành công đáng ghi nhận sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG về dựng NTM.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động .

Ông Nguyễn Phúc Long – Phó Chánh văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay từ khi triển khai thực hiện Chương trình, công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được quan tâm tỉnh quan tâm.  Nhất là hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM", Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua "Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM", "Quảng Ngãi chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau"và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình tỉnh. 

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM  - Ảnh 1.

10 năm xây dựng NTM, nhân dân Quảng Ngãi đã đóng góp hàng vạn ngày công, hàng trăm ngàn m2 đất để làm đường giao thông. Ảnh: CTV

Đặc biệt, trong những năm qua, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương và trung ương, nhất là Báo Nông thôn Ngày nay để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch thực hiện Chương trình; tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh tình hình triển khai thực hiện tại các địa phương, tâm tư nguyện vọng của người dân. Nhất là báo Nông thôn Ngày nay/báo điện tử Dân Việt đã tuyên truyền về các mô hình, các cá nhân, tập thể điển hình trong xây dựng NTM... đã tạo sức lan tỏa đáng kể.

"Văn phòng Điều phối tỉnh đã sao in và phát hành 3.000 cuốn Sổ tay Hướng dẫn xây dựng NTM cấp xã do Bộ NNPTNT biên soạn, 1.000 cuốn tài liệu về Chương trình xây dựng NTM của Hàn Quốc (Seamaul Undong), 200 cuốn sổ tay Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020, 180 cuốn sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 – 2020 và nhiều tờ rơi, hướng dẫn khác để phục vụ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng..." -  Ông Long chia sẻ.

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM  - Ảnh 2.

Mô hình chăn nuôi vịt đã đem lại hiệu quả cao cho nông dân Quảng Ngãi.Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Sở NNPTNT, cơ quan Thường trực Chương trình đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp hành động về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể tỉnh để tuyên truyền vận động về việc chung sức xây dựng NTM... Nhờ đó, một phong trào thi đua sôi nổi trên khắp các vùng nông thôn, mọi người dân về xây dựng NTM. 

 Hiến trăm ngàn m2 đất, hàng vạn ngày công

Theo ông Long, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên quá trình triển thực hiện các phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng NTM"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh"... đạt nhiều kết quả. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào "Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM"  đã khơi dậy và huy động đóng góp trên 591.766 ngày công, 878.589 triệu đồng để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn... Đoàn thanh niên tỉnh với phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM và đô thị văn minh", "Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn", "Thắp sáng đường quê", "Xây dựng nếp sống văn minh và lối sống văn hóa" ... đã góp phần cổ vũ và thúc đẩy việc thực hiện tiêu chí của các địa phương.  

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM  - Ảnh 3.

Qua vận động, hội viên nông dân Quảng Ngãi đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hiến 212.400m2, 43.797 ngày công, 3.125 bóng đèn để làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, kiên cố hóa kênh mương; vận động 310.258 lượt hội viên tham gia dọn vệ sinh làng xóm, trồng cây xanh,...Ảnh: CTV

Đặc biệt, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM. Qua đó, vận động hội viên đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hiến 212.400m2, 43.797 ngày công, 3.125 bóng đèn để làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, kiên cố hóa kênh mương; vận động 310.258 lượt hội viên tham gia dọn vệ sinh làng xóm, trồng cây xanh,...

Quảng Ngãi: Nông dân xung kích trong xây dựng NTM  - Ảnh 4.

Quảng Ngãi đã xây dựng nhiều mô hình chăn nuôi bò. Ảnh: CTV

"Hội ND tỉnh với phong trào "Nông dân với xây dựng NTM" bằng nhiều hình thức phong phú đã tạo cơ hội để cán bộ hội viên ND các cấp đóng góp lớn cho phong trào. Nhờ đó, trong 10 năm qua, ND trong tỉnh đóng góp gần 631.781 ngày công, hiến hơn 14,5 ha, huy động trên 300 tỷ để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Nhất là, ND đã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát huy tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chuyển đổi cơ cấu kinh tế cùng nhau làm giàu góp phần quan trọng vào việc xây dựng NTM...

Đại Nghĩa