dd/mm/yyyy

Quảng Nam bứt phá trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2017, toàn tỉnh Quảng Nam có 135 thôn đăng ký xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của một Khu là 4,25 tiêu chí/10 tiêu chí.

Ông Lê Muộn – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, kiêm Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Quảng Nam chia sẻ: “Tính đến cuối năm 2017, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là 13,11 tiêu chí/xã, tăng 0,61 tiêu chí/xã so với năm 2016 và tăng 10,50 tiêu chí/xã so với năm 2010. Hiện, Quảng Nam có 71 xã đã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM, đạt 34,8% tổng số xã (nhóm 1); 14 xã đạt 15-18 tiêu chí (nhóm 2); 59 xã đạt từ 10-14 tiêu chí (nhóm 3) và các xã còn lại đạt từ 5 tiêu chí trở lên”.

Có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay Quảng Nam đã có 71 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và năm 2018 sẽ phấn đấu đưa thêm 15 xã về đích.
Có xuất phát điểm thấp, nhưng đến nay Quảng Nam đã có 71 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và năm 2018 sẽ phấn đấu đưa thêm 15 xã về đích.

Theo đánh giá của ông Muộn, mặc dù đã có sự nỗ lực phấn đấu và tập trung chỉ đạo, nhưng năm 2017 chương trình xây dựng NTM của Quảng Nam chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM ở các vùng có sự chênh lệch lớn. Bình quân tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM ở khu vực đồng bằng là 55,56% (60/108 xã, tăng 8 xã so với năm 2016); trong khi đó khu vực miền núi mới đạt 11,46% (11/96 xã, tăng 1 xã so với năm 2016), các xã ở huyện miền núi cao chỉ đạt 7,81% (5/64 xã, tăng 1 xã so với năm 2016); 4 huyện miền núi chưa có xã đạt chuẩn NTM…

Công tác xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” (KDCNTMKM) được triển khai ở hầu hết các xã, bao gồm những xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011 – 2015 và năm 2016, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020. Năm 2017, toàn tỉnh có 135 thôn đăng ký xây dựng KDCNTMKM/133 thôn. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân của một KDCNTMKM là 4,25 tiêu chí/10 tiêu chí. Đến ngày 31.12.2017, đã có 11 thôn được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM.

Một góc NTM Quảng Nam.
Một góc NTM Quảng Nam.

Ông Muộn cho biết thêm, năm 2018, Quảng Nam phấn đấu có thêm 15 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến cuối năm 2018 là 86 xã (đạt tỷ lệ 42,16%). Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung toàn tỉnh là 14 tiêu chí/xã. Thành phố Tam Kỳ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Có ít nhất 15 thôn của 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018 được công nhận đạt chuẩn KDCNTMKM…
Để hoàn thành mục tiêu này, Quảng Nam đang tiếp tục duy trì và đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí mới.

Đoàn Hồng