dd/mm/yyyy

phi nhân thọ tại việt nam

ABIC 10 năm trong sứ mệnh phục vụ khách hàng

Sau 10 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) đã trở thành 1 trong những doanh nghiệp bảo hiểm đứng đầu trong lĩnh vực triển khai kênh phân phối Bancassurance tại Việt Nam, chính thức gia nhập Câu lạc bộ 1.000 tỉ đồng.