dd/mm/yyyy

Phát triển mô hình trồng rau hữu cơ ở Hà Nội

Từ năm 2008 cho đến nay, Chi cục bảo vệ thực vật và ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội đã triển khai Đề án phát triển sản xuất rau hữu cơ hoàn toàn không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào...

Sĩ Khỏe (VTV)