dd/mm/yyyy

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu

Với số phiếu bầu tuyệt đối, ông Nguyễn Minh Tiến tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau 3 ngày làm việc (từ ngày 28 đến ngày 30/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Dự Đại hội có 200 đại diện cho trên 8.800 đảng viên của 48 tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu - Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Châu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát huy dân chủ và trí tuệ, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban Thường vụ huyện uỷ gồm 13 đồng chí. Bầu 1 Bí thư, 2 Phó Bí thư, 7 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra huyện uỷ, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Minh Tiến tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV.

Với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết các dân tộc, đổi mới, sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo quốc phòng, an ninh và phấn đấu xây dựng Thuận Châu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh".

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu - Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu - Ảnh 4.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện Thuận Châu tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Phát triển công nghiệp chế biến và tăng cường xuất khẩu.

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu - Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Châu khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng thời, Đảng bộ huyện cũng tập trung vào xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống các dân tộc. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ. Đảm bảo môi trường, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Ông Nguyễn Minh Tiến tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Thuận Châu - Ảnh 5.

Các đại biểu tham quan gian hàng nông sản của huyện Thuận Châu tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 20 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 16 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu.

Các chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

(1) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025 đạt 7.500 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 350 tỷ đồng, trong đó năm 2025 đạt 80 tỷ đồng.

(2) Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, phấn đấu đến năm 2025, diện tích cây chè đạt trên 1.500 ha, cà phê trên 5.220 ha, cây ăn quả trên 4.600 ha, cao su duy trì 1.659 ha, tổng sản lượng búp chè tươi 5 năm đạt 65.000 tấn, cà phê nhân trên 26.000 tấn, quả trên 110.000 tấn, mủ đông cao su 9.000 tấn, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt bình quân 9.000 tấn/năm; sản lượng khai thác thuỷ sản đạt 1.300 tấn/năm. Có trên 10% tổng diện tích cây trồng chủ lực, thuỷ sản sản xuất theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

(3) Giai đoạn 2021 – 2025 thành lập mới 25 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Thu hút 10 dự án đầu tư vào địa bàn. Tổng số lượt khách du lịch đạt 1 triệu lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 70 tỷ đồng.

(4) Phấn đấu đến năm 2025, thị trấn Thuận Châu đạt đô thị loại IV. Tỷ lệ đô thị hoá đạt trên 8%.

(5) Đến năm 2025, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt trên 50%.

(6) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đến năm 2025 giảm còn 65%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, trong đó lao động được bằng, chứng chỉ đạt 25%.

(7) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021 – 2025 giảm bình quân trên 3%/năm, trong đó các xã đặc biệt khó khăn giảm trên 4%/năm.

(8) Tỷ lệ người dân có thẻ BHYT đến năm 2025 đạt 97,3%. Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 12,5%, trong đó tham gia BHXH tự nguyện chiếm 6,3%.

(9) Đến năm 2025, số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 17,5 giường. Số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 5,6 bác sỹ.

(10) Đến năm 2025, xây dựng 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, duy trì 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bình quân đạt 13,39 tiêu chí/xã.

(11) Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" đến năm 2025 đạt 70%.

(12) Tỷ lệ người sử dụng Internet đến năm 2025 đạt 48%.

(13) Hàng năm có 75% bản, tiểu khu, 80% xã, thị trấn 90% cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh, trật tự".

(14) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%, trong đó được sử dụng nước sạch đạt 33%. Tỷ lệ dân số thành thị được sử dụng nước sạch đạt 100%.

(15) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý đến năm 2025 đạt 98%; tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 70%.

(16) Tỷ lệ che phủ rừng ổn định đạt trên 43,7%. Diện tích trồng mới rừng tập trung giai đoạn 2021 – 2025 đạt 1.150 ha.

(17) Hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% đảng viên trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(18) Có 80% Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, tiểu khu được bồi dưỡng, tập huấn theo chương trình quy định; 80% Bí thư Chi bộ, Trưởng bản có trình độ học vấn từ trung học cơ sở và 50% có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên; 96% trở lên cán bộ cấp xã đạt chuẩn về trình độ; 100% công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ.

(19) Giữ vững 100% bản, trường học, trạm y tế có chi bộ; 70% chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở có cấp uỷ; 95% chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở có Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

(20) Kết nạp được trên 1.500 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt trên 23%.

Tuệ Linh