dd/mm/yyyy

NTM Quảng Nam: Bình Phú tiến đến xã nông thôn mới nâng cao

Xã Bình Phú (Thăng Bình, Quảng Nam) về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, đến nay Bình Phú không những giữ vững 19/19 tiêu chí mà điều đáng ghi nhận là chất lượng các tiêu chí ngày càng được nâng cao. Hiện Bình Phú đang từng bước xây dựng các tiêu chí mới để thành xã NTM nâng cao.

Giữ vững danh hiệu xã NTM

Ông Đoàn Ngọc Hùng – Quyền Chủ tịch UBND xã Bình Phú cho biết, đạt chuẩn NTM đã khó, nhưng giữ được chuẩn NTM lại càng khó khăn hơn. Vì vậy, ngoài việc nâng chất các tiêu chí theo lộ trình, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nhằm huy động nguồn lực từ người dân để tiếp tục nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí. Nhờ đó, sau 3 năm được công nhận đạt chuẩn NTM, xã Bình Phú đã thực sự chuyển mình, từ diện mạo cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm, chợ,…) đến các tiêu chí phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa tinh thần của người dân.

Cơ sở hạ tầng nông thôn xã Bình Phú được xây dựng ngày càng khang trang, đồng bộ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập thì Bình Phú đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp chất lượng các tiêu chí, đối với các tiêu chí mới đạt ngưỡng. Hiện 100% các tuyến đường trục xã đã có hệ thống điện chiếu sáng, tỷ lệ đường có cây xanh, bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh còn thấp, cần đầu tư kinh phí để trồng cây xanh bóng mát hoặc trồng hoa trên các tuyến đường còn lại, đảm bảo tối thiểu 70% đạt yêu cầu...

Diện mạo nông thôn xã Bình Phú ngày càng khởi sắc nhờ NTM.

“Điểm nhấn trong thời gian qua của xã sau khi về đích là xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, hiện nay thôn Linh Cang được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu (năm 2017),  năm 2019 xã tiếp tục triển khai xây dựng 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu là thôn Đức An và thôn Phước Hà, phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 2 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu…” – Ông Hùng chia sẻ.

Tiến đến xã NTM nâng cao

Theo ông Hùng, nhiệm vụ trong giai đoạn này của địa phương là xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao và xã đạt chuẩn NTM kiễu mẫu. Theo đó, Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM xã họp thống nhất và đăng ký xã Bình Phú vào năm 2020. Để thực hiện điều này, Bình Phú đã tổ chức rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu được ban hành tại Quyết định số 3816/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam. Qua rà soát, xã Bình Phú đạt 4/12 tiêu chí xã NTM nâng cao và đạt 2/4 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Bình Phú đang tập trung xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tiến tới xã NTM nâng cao.

Ông Hùng cho biết thêm, để tiến tới xã NTM nâng cao, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững. Đặc biệt là đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người xã Bình Phú đạt mức 40,5 triệu/người/năm (tính đến 8/2019). Những năm qua, Bình Phú đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mới bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, như:  Mô hình trồng tiêu, chăn nuôi bò, trồng môn hương, trồng rừng…

Sản phẩm cao chè vằng miền Trung đạt chuẩn 3 sao tại cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018 của tỉnh Quảng Nam.

Tiêu biểu trong phát triển kinh tế của xã phải kể đến mô hình trồng tiêu của hộ ông Nguyễn Trãi (ở thôn Linh Cang), quy mô 3000m2, 600 trụ tiêu; hộ ông Nguyễn Sáng (ở thôn Lý Trường), quy mô 2000m2, 400 trụ tiêu; Hay mô hình trồng môn hương của hộ ông Nguyễn Xô (ở thôn Long Hội), nuôi bò của hộ ông Nguyễn Ánh (ở thôn Lý Trường), mô hình trồng rừng của hộ ông Võ Văn Thanh (thôn Phước Hà) trồng hơn 20ha, Hồ Văn Lộc (ở thôn Linh Cang) trồng hơn 25ha…thu nhập bình quân của các hộ tiêu biểu trên từ 200-300 triệu/hộ/năm.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục hoàn thiện sản phẩm “cao chè vằng” để nâng bậc sao lên 4 hoặc 5 sao.

Bình Phú cũng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư  NTM  kiểu mẫu tại thôn Phước Hà để đến tháng 8 năm 2020 đủ điều kiện lập hồ sơ để nghị kiểm tra, công nhận. Ngoài ra, các tiêu chí khác của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao như: y tế, văn hóa, thu nhập, phát triển kinh tế nông thôn...địa phương cũng đang quyết tâm đầu tư xây dựng, nhằm đưa xã về đích xã NTM nâng cao vào năm 2020.

Để thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Bình Phú đã chọn sản phẩm cao chè vằng miền Trung của hộ anh Nguyễn Viết Vinh (thôn Lý Trường, xã Bình Phú) để xây dựng, hiện sản phẩm cao chè vằng miền Trung đã đạt chuẩn 3 sao tại cuộc thi đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2018 của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, địa phương tiếp tục hoàn thiện các khâu sản xuất để nâng bậc sao lên 4 hoặc 5 sao.

Trần Hậu – Đại Nghĩa