dd/mm/yyyy

NTM Bó Mười

Sơn La: Ngỡ ngàng với "tấm áo" mới ở Bó Mười

Nhờ triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn ở xã Bó Mười (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã "khoác" lên mình bộ áo mới.


Khởi sắc ở Bó Mười

Có mặt ở xã Bó Mười (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) vào những ngày cuối năm 2018, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những khởi sắc nhanh chóng bộ mặt nông thôn nơi đây.