dd/mm/yyyy

Nông thôn vùng tây bắc

Nông dân Thuận Châu thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Năm vừa qua, “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện nhà.