dd/mm/yyyy

Nông thôn mới Sơn La: Sốp Cộp đang “thay da đổi thịt”

Nông thôn mới Sơn La: Sốp Cộp đang “thay da đổi thịt”
Là huyện nghèo, bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM) với xuất phát điểm thấp, song với cách làm sáng tạo, phù hợp, tạo được sự đồng thuận của nhân dân, diện mạo NTM huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đang từng ngày “thay da đổi thịt”, minh chứng là 2/8 xã của huyện đã cán đích NTM.

Với đặc thù là huyện vùng cao biên giới, có vị trí đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt, dân cư sống rải rác, cơ sở hạ tầng khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người đạt thấp... Hơn nữa, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn hạn chế, vẫn có tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình triển khai phong trào xây dựng NTM trên địa bàn.

Diện mạo Nông thôn mới Sốp Cộp “thay da đổi thịt” - Ảnh 1.

Diện mạo NTM huyện Sốp Cộp đang từng ngày "thay da đổi thịt".

Ông Vũ Văn Quân, Phó chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp, cho biết: "Xác định việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Ngay khi bắt tay vào thực hiện chương trình, huyện Sốp Cộp đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ huy động cả hệ thông chính trị vào cuộc, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Quan điểm chỉ đạo của huyện là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm chứ không dàn trải, vướng ở đâu thì tháo gỡ ở đó".

Với quyết tâm tạo đột phá trong xây dựng NTM, huyện đã thành lập, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình từ cấp huyện, xuống xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, phát động phong trào "Sốp Cộp chung sức xây dựng NTM" tới đông đảo quần chúng nhân dân. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe, tâm tư, nguyện vọng của người dân và tìm giải pháp tháo gỡ. Qua đó, tổ chức rà soát, đánh giá theo các bộ tiêu chí NTM trên địa bàn.

Diện mạo Nông thôn mới Sốp Cộp “thay da đổi thịt” - Ảnh 2.

Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng tạo thu nhập ổn định cho người dân.

"Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi, huyện tổ chức họp bàn cùng thống nhất ý chí, đưa ra giải pháp đồng bộ phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện. Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của xây dựng NTM. Mặt khác, để người dân có thể phát huy tốt vai trò chủ thể của mình trong thực hiện chương trình, huyện đã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất. Lấy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân làm trọng tâm để thực hiện các tiêu chí khác. Đối với các tiêu chí khó, huyện chỉ đạo chính quyền các xã tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân, đề xuất với Ban chỉ đạo của huyện để có giải pháp tháo gỡ kịp thời", ông Quân chia sẻ.

Xác định cơ sở hạ tầng làm đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội, huyện đã ưu tiên tập trung vào phát triển hạ tầng giao thông, kênh mương, tạo tiền đề để xây dựng NTM. Huyện đã tập trung nhiều nguồn lực, với chủ chương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" để đẩy nhanh hoàn thành tiêu chí giao thông đến các xã, bản. Hàng trăm kilomet đường giao thông, kênh mương nội đồng đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng, phục vụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa.

Diện mạo Nông thôn mới Sốp Cộp “thay da đổi thịt” - Ảnh 3.

Nhiều tuyến đường giao thông nội bản được bê tông, cứng hóa thuận lợi cho người dân đi lại thông thương hàng hóa.

Theo ông Quân, xây dựng NTM phải đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Nên huyện tập trung ưu tiên phát triển sản xuất, chỉ đạo các ngành chuyên môn tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất chất lượng cao, ứng dựng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh canh tăng vụ, thay đổi tập quán sản xuất để nâng cao thu nhập. Lồng ghép các chương trình dự án giảm nghèo 30a, 135… hỗ trợ cây trồng, giống vật nuôi cho các hộ gia đình khó khăn sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Chương trình xây dựng NTM đã góp phần không nhỏ thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Sốp Cộp, mà còn làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng nông thôn huyện biên giới, hệ thống hạ tầng thiết yếu được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao, cơ cấu lao động chuyển dịch mạnh mẽ, sản xuất phát triển, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố... Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng cao. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 36,17% năm 2019. Đến nay, toàn huyện đã có 2 xã đạt chuẩn NTM; 3 xã đạt 8 - 10 tiêu chí; 3 xã đạt 7 tiêu chí. Huyện đang tiếp tục phấn đấu đến năm 2021 nâng số xã đạt chuẩn NTM lên 3 xã.

Diện mạo Nông thôn mới Sốp Cộp “thay da đổi thịt” - Ảnh 4.

Vùng nông thôn của huyện Sốp Cộp đã có nhiều đổi thay khi chương trình NTM được triển khai.

Giờ đây, về các xã, bản vùng sâu, vùng xa của huyện biên giới Sốp Cộp, cảm nhận rõ những thay đổi nhờ xây dựng NTM, không còn những con đường đất bùn lầy, bụi bặm mà thay vào đó là những con đường bê tông rộng thênh thang, trải dài thẳng lối, nối liền các xã, bản, đời sống nhân dân các dân tộc ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Quốc Định