dd/mm/yyyy

Nông thôn mới không chỉ đơn thuần là các công trình hạ tầng

Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Lạng Sơn không chỉ đơn thuần là đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu mà gắn với đó là phát triển các mô hình sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Theo đó, thành phố Lạng Sơn đã tập trung triển khai các chương trình phát triển kinh tế, thực hiện tư vấn hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển các mô hình kinh tế sản xuất bền vững.

Mô hình chăn nuôi gà mía cho thu nhập cao tại thôn Nà Chuông xã nông thôn mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
Mô hình chăn nuôi gà mía cho thu nhập cao tại thôn Nà Chuông xã nông thôn mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới thành phố Lạng Sơn đã hỗ trợ thành lập được 9 hợp tác xã nông nghiệp; 15 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thực hiện được 32 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trong trồng trọt và chăn nuôi, 210 hộ được hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế, tổng kinh phí hỗ trợ đạt trên 7 tỷ đồng.

Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ngoại thành đạt trên 20 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,75%, hộ cận nghèo còn 0,9%. Hàng loạt mô hình kinh tế đang phát huy hiệu quả như: mô hình trồng nho, gà mía tại thôn Nà Chuông, xã Mai Pha; mô hình trồng cây hạt dẻ tại xã Quảng Lạc…

Những định hướng phát triển mô hình sản xuất cụ thể tại các xã nông thôn mới đã góp phần tạo công ăn việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Từ khi xây dựng nông thôn mới hạ tầng giao thông xã nông thôn mới Mai Pha đã được đầu tư góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội
Từ khi xây dựng nông thôn mới hạ tầng giao thông xã nông thôn mới Mai Pha đã được đầu tư góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội

Ông Phạm Đình Duy, Trưởng Phòng Kinh tế thành phố cho biết: Phát triển sản xuất, khai thác, phát huy tối đa thế mạnh của từng địa bàn tạo ra các sản phẩm xã hội cần, từ đó góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống của người dân khu vực ngoại thành là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới của thành phố trong thời gian qua.

Cuối năm 2016, Hội đồng thẩm định, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã nhất trí xã Quảng Lạc đạt chuẩn nông thôn mới với 100% số phiếu đồng ý. Như vậy, 3 xã ngoại thành của thành phố Lạng Sơn đều đã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Công Quân (Langsononline)