dd/mm/yyyy

Nông thôn mới đang góp phần giảm nghèo ở huyện chợ Mới

Những năm gần huyện Chợ Mới đang đây mạnh công tác giảm nghèo gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo đang giảm đáng kể.

Những năm qua, huyện Chợ Mới đã triển khai đầy đủ các chính sách giảm nghèo cho nhân dân trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa khó khăn, trong đó có thể kể đến một số chương trình như: Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ (Chương trình 167), Chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn (Chương trình 135), Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Chương trình vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo...

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, ngoài ra còn có sự ủng hộ, đóng góp kinh phí của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… Cùng với triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo đã huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Triển khai xây dựng nông thôn mới người dân xã Nông Thịnh được hỗ trợ giống chè để phát triển kinh tế
Triển khai xây dựng nông thôn mới người dân xã Nông Thịnh được hỗ trợ giống chè để phát triển kinh tế

Những năm qua, huyện đã huy động được một nguồn lực lớn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận với các dịch vụ công cộng, thúc đẩy công tác giảm nghèo. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều công trình hạ tầng cơ sở thiết thực đã được đầu tư xây dựng mới như: Xây cầu bê tông thay cầu tạm, làm đường bê tông, xây dựng công trình thủy lợi nội đồng, trường học, trạm y tế…

Từ năm 2011 đến 2015, huyện Chợ Mới đã nhựa hóa được 9,6km đường liên xã; bê tông hóa hơn 71km đường trục thôn, liên thôn. Với số vốn 51,2 tỷ đồng, huyện đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 18 công trình thủy lợi, kiên cố hóa 7,7km kênh mương. Các công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu về sản xuất và dân sinh. Cùng với đó, huyện đã đầu tư xây dựng được 52 nhà văn hóa thôn, khu thể thao; đầu tư xây mới được 3 trụ sở ủy ban nhân dân xã; xây dựng thêm 12 trạm biến áp, nâng tỉ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia lên 95,5%. Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng đã đáp ứng nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Nhờ hệ thống hạ tầng cơ sở được đầu tư, huyện Chợ Mới đã tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, vừa thực hiện công tác giảm nghèo, vừa đẩy nhanh tiến độ chương trình nông thôn mới. Là địa phương có thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp với diện tích đất đồi rừng lớn, lợi thế này được lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện xác định rõ để định hướng cho các địa phương tập trung vào sản xuất nông nghiệp theo mô hình cánh đồng 70 triệu ha, 100 triệu ha góp phần tích cực cho sản xuất bền vững. Nếu như trước đây người nông dân chủ yếu sản xuất theo hình thức quảng canh, dựa vào kinh nghiệm là chính, thì những năm gần đây đã áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào quy trình sản xuất, góp phần tăng năng suất và nâng cao chất lượng nông sản.

Xã Yên Đĩnh là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới của huyện Chợ Mới. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cán bộ chuyên môn huyện, xã Yên Đĩnh đã phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo quy hoạch. Theo đó, đối với diện tích đất nông nghiệp, ngoài gieo trồng cây lúa, cây ngô để đảm bảo lương thực, xã đã phát triển các loại cây trái mùa, rau màu vụ 3 để tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích. Cùng với đó, nhờ địa hình đồi núi không quá dốc, xã đã phát triển các loại cây ăn quả, cây công nghiệp cho thu nhập cao.

Đặc biệt, cây chè vốn là thế mạnh của xã, trước đây người dân chủ yếu trồng bằng hạt bởi những giống chè bản địa thì nay được huyện hỗ trợ về kinh phí, các hộ nghèo, cận nghèo được cấp các giống chè cành chất lượng cao như chè Phúc Vân Tiên, TR777… vào sản xuất. Hiện nay, sản phẩm chè của xã Yên Đĩnh đã được thị trường trong và ngoài huyện biết đến, người dân có thêm thu nhập. Đặc biệt, nhiều con đường nông thôn mới được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho nhân dân trong quá trình thu hoạch và giao thương hàng hóa, học sinh, người dân đi lại thuận tiện.

Nỗ lực phát triển kinh tế, nhiều hộ đã nhanh chóng vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu, đồng thời giúp đỡ những hộ xung quanh cùng phát triển kinh tế gia đình. Trong những năm qua xã Yên Đĩnh luôn duy trì thực hiện các chính sách về an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, dân tộc thiểu số đã tạo điều kiện cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Con đường nông thôn mới vào thôn Làng Dao, xã Yên Đĩnh được đầu tư giúp học sinh đến trường thuận tiện
Con đường nông thôn mới vào thôn Làng Dao, xã Yên Đĩnh được đầu tư giúp học sinh đến trường thuận tiện

Nhờ triển khai tổng hợp các chương trình, dự án giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của toàn huyện hiện nay là 25,19%, số hộ cận nghèo là 14,74%. Phấn đấu trong thời gian tới, mỗi năm giảm từ 2 đến 2,5% số hộ nghèo.

Để thực hiện mục tiêu trên, huyện Chợ Mới đã xác định tập trung vào thực hiện nhiệm vụ như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác giảm nghèo, đối với người nghèo cần khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; tập trung triển khai công tác giảm nghèo vào những vùng tỷ lệ hộ nghèo cao với tinh thần và chủ trương đúng trọng tâm, trọng điểm; tích cực giải quyết việc làm cho người lao động, gắn với đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động ở nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; tăng cường xã hội hóa các hoạt động giảm nghèo; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm để nhân dân phát triển kinh tế; phối kết hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ sản xuất và đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã đặc biệt khó khăn; thực hiện mục tiêu giảm nghèo gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hương Lan (ĐT BK)