dd/mm/yyyy

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào “cả nước chung sức xây dựng NTM”, góp phần làm cho diên mạo NTM miền núi Sơn La ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức hội viên nông dân hiểu rõ tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Từ đó, đề ra các giải pháp phù hợp với từng cấp hội ở cơ sở trong quá trình thực hiện, nhằm phát huy nội lực, thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên tham gia.

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Hội viên nông dân các cấp tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn tại các địa phương.

Hưởng ứng phong trào thi đua "cả nước chung sức xây dựng NTM", Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả trong thực hiện xây dựng NTM. Điển hình như tổ chức "Ngày về cơ sở xây dựng NTM", nghĩa là cứ vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, cán bộ, lãnh đạo cơ quan Hội Nông các cấp lại phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại các địa phương xuống cơ sở tham gia cùng với nhân dân thực hiện các tiêu chí NTM như: Chỉnh trang nhà cửa, di dời gia gia súc ra khỏi gầm sàn, quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình vệ sinh, trồng hoa ven đường…

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Nông dân Sơn La tích cực hưởng ứng "ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới".

Trao đổi với phóng viên Trang Trại Việt, ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, cho biết: Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực. Khơi dậy và phát huy tiềm năng của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần quan trọng cùng với chính quyền các địa phương trong việc hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng NTM.

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 3.

Nông dân Sơn La đang tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao thu nhập.

 Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo cấp hội đẩy mạnh phong trào "Nông dân thi đua xây dựng NTM" gắn với phong trào "Nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững", cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân; vận động hội viên tự nguyện đóng góp tiền, công sức, hiến đất, ủng hộ vật chất xây dựng các công trình phục vụ đời sống, sản xuất; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xây dựng gia đình văn hóa...

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 4.

Nhiều mô hình phát triển kinh tế đang mang lại thu nhập cao cho người nông dân.

Ông Hoàng Sương thông tin thêm: Tham gia phong trào nông dân thi đua xây dựng NTM, nhiều cán bộ, hội viên, nông dân các địa phương đã hiến hàng nghìn mét vuông đất xây dựng các công trình công cộng; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa, bản, tiểu khu văn hóa… Tạo thành phong trào lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường giao nông thôn được bê tông hóa thuận lợi cho người dân đi lại.

Trong năm vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã có 1.263 chi hội đảm nhận các công trình tự quản mang tên Hội Nông dân. Các cấp Hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp trên 800 triệu đồng; trên 27.500 ngày công lao động; hiến 103.000 m² đất xây dựng cơ sở hạ tầng và làm đường giao thông; sửa chữa, làm mới hàng nghìn kilomet đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, còn tổ chức tập huấn cho nông dân về thu gom, phân loại, xử lý chất thải sinh hoạt và hỗ trợ 60 thùng đựng rác cho hội viên nông dân; tuyên truyền vận động hội viên nông dân di dời chuồng nuôi gia súc ra khỏi gầm sàn nhà...

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 6.

Mô hình trồng cây có múi của nông dân huyện Mai Sơn.

Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đã có 44.982 hộ nông dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Các cấp hội còn phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát triển các đại lý thu BHXH, BHYT do Hội Nông dân quản lý. Đến nay, đã có trên 142.800 hội viên tham gia đóng BHXH, BHYT tại cơ sở. Ngoài ra, nhiều hội viên, nông dân còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình. Toàn tỉnh đã có 97.749 hộ nông dân đăng ký, qua bình xét 46.107 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, có 262 hộ cấp Trung ương, 1.769 hộ cấp tỉnh, 8.048 hộ cấp huyện và 36.028 hộ cấp xã.

Nông dân Sơn La tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới - Ảnh 7.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp của người nông dân đã được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh Sơn La đã có 41 xã đạt chuẩn đạt chuẩn NTM, diện mạo NTM miền núi Sơn La có sự thay đổi tích cực, cuộc sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên.

Ngọc Mai