dd/mm/yyyy

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ

Vượt lên hoàn cảnh, người dân Quảng Bình đang nỗ lực, cố gắng gượng dậy sau bão lũ, tích cực lao động, nhất là trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để nhanh chóng tái thiết cuộc sống.

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ - Ảnh 1.

Bà con nông dân thị xã Ba Đồn, Quảng Bình tích cực ra đồng cày ải, cải tạo đất để xuống giống vụ Đông Xuân. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ - Ảnh 2.

Anh Lê Đức Hà ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình bắt tay cải tạo chuồng nuôi để tái sản xuất sau lũ. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ - Ảnh 3.

Trang trại của anh Lê Đức Hà ở xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã từng bước khôi phục sản xuất. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ - Ảnh 4.

Nông dân tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình hăng say lao động, xuống giống vụ Đông Xuân. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ - Ảnh 5.

Người dân sớm khôi phục sản xuất sau mưa lũ. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Nông dân Quảng Bình tích cực sản xuất nông nghiệp sau bão lũ - Ảnh 6.

Người dân Quảng Bình nỗ lực tái thiết cuộc sống sau thiên tai. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Võ Dung (www.vietnamplus.vn)