dd/mm/yyyy

Người từ các địa phương khác về Sơn La phải cách ly y tế như thế nào?

Tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản gửi các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố về việc cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác đến, về tỉnh Sơn La.

Theo văn bản số 3141/UBND-KGVX về việc cách ly y tế đối với người từ các địa phương khác đến, về tỉnh Sơn La, người về từ các địa bàn đang thực hiện phong toả (màu đỏ theo quy định của Bộ Y tế) tự ý về địa phương: Thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố; thời gian cách ly 14 ngày. 

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày. Xem xét tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng và kết quả xét nghiệm để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Người từ các địa phương khác về Sơn La phải cách ly y tế như thế nào? - Ảnh 1.

Người dân thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh tư liệu: Tuệ Linh.

Đối với người tham gia đoàn công tác theo theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ vùng màu đỏ đến Sơn La: Với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế, thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 7 ngày tại khu cách ly tập trung của tỉnh.Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày. 

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19, thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố. Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày.  

Người từ các địa bàn đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (màu cam theo quy định của Bộ Y tế) tự ý về địa phương: Thực hiện cách ly y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, thành phố. Thời gian cách ly 14 ngày. 

Sau khi hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 14 ngày. Xem xét tình hình, đánh giá mức độ nghiêm trọng và kết quả xét nghiệm để có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người tham gia đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ vùng màu cam về, đến Sơn La: Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế, thực hiện cách ly y tế tại nhà hoặc nơi lưu trú đủ 7 ngày. Sau khi hết thời gian cách ly tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. 

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19, Thực hiện cách ly y tế tập trung đủ 07 ngày tại khu vực cách ly tập trung của các huyện, thành phố. sau khi hết thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú 7 ngày.  

Những người từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (màu vàng theo quy định của Bộ Y tế quy định) tự ý về địa phương: Người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau khi hết thời gian cách ly tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày. 

Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 phải thực hiện cách ly y tế tập trung tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố trong thời gian 7 ngày, sau khi hết thời gian cách ly tập trung thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày. 

Đối với người tham gia đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền từ vùng màu vàng trở về Sơn La: Với người đã tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế phải tự theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày. 

Với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng Covid-19 phải thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 7 ngày. Sau khi hết thời gian cách ly thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong 7 ngày.

Những người trở về từ các khu vực kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 15/CT-TTg (màu xanh theo quy định của Bộ Y tế) và các vùng còn lại.

Người về từ khu vực vừa kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT hoặc Chỉ thị số 15/CT-TTg chưa đủ 14 ngày: Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày (kể từ ngày kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT- TTg hoặc Chỉ thị số 15/CT-TTg). Sau khi hết thời gian cách ly thực hiện tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Đối với người về từ khu vực kết thúc việc áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 15/CT-TTg đủ 14 ngày: Tự theo dõi sức khỏe theo quy định. Đối với người tham gia đoàn công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Đối với các đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị, doanh nghiệp đang thực hiện các Dự án trên địa bàn tỉnh: Hình thức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La quyết định.  

Đối với người bị bệnh hiểm nghèo, người ốm nặng, người cần có người phục vụ, chăm sóc và người đi chăm sóc người bệnh (điều trị tại các Bệnh viện ngoài tỉnh, có giấy xuất viện đưa về nhà điều trị, chăm sóc) thì áp dụng hình thức cách ly y tế tại nhà (theo hướng dẫn của Bộ y tế).

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thẩm định điều kiện cách ly; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ cách ly của công dân. Hộ gia đình có người cách ly phải cam kết bằng văn bản về việc thực hiện quy định về cách ly y tế tại nhà với Ban Chỉ đạo xã, phường và chịu trách nhiệm trước pháp luật khi vi phạm...

Đối với người trên phương tiện đi qua tỉnh Sơn La, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ khi trả kết quả xét nghiệm. Người điều khiển phương tiện phải cam kết không dừng đỗ tại bất cứ địa điểm nào trên địa bàn tỉnh Sơn La. Nếu vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm của mình.  

PV Tây Bắc