dd/mm/yyyy

Nghèo là có lỗi với đất

Người nghĩ khác ở Đồng Chum

Từ một con bò ban đầu, đến giờ ông Lường Văn Sương (1974) ở bản Nà Lốc, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đã "biến" thành trăm con bò. Không cam chịu đói nghèo, ở nơi khó khăn bậc nhất xứ Mường, ông Sương đã dám nghĩ, dám làm, biến đất hoang thành vàng.