dd/mm/yyyy

Nâng chất nông thôn mới: Khi người dân là chủ thể

TP.HCM được xem là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Không chỉ dừng lại ở những thành tích đã đạt được, từ năm 2016, thành phố liên tục nâng chất các tiêu chí NTM lên mức cao hơn.

Sau hơn 2 năm thực hiện, Chánh Văn phòng điều phối xây dựng NTM TP.HCM, ông Trần Ngọc Hổ cho biết, đã có 3/5 huyện đạt mức thu nhập trên 49 triệu đồng/người/năm vào năm 2017 (năm 2015 là 39,7 triệu đồng).

Mô hình trồng lan mang lại thu nhập cao ở ngoại thành TP.HCM. nongnghiep.vn
Mô hình trồng lan mang lại thu nhập cao ở ngoại thành TP.HCM. nongnghiep.vn

Thành phố phấn đấu đến năm 2020, 56 xã của 5 huyện xây dựng NTM đều đạt mức thu nhập 63 triệu đồng/người/năm. Đây là một trong những tiêu chí nâng chất quan trọng trong quá trình xây dựng NTM mà thành phố đang hướng tới.

Tuy nhiên, tỷ lệ các địa phương chưa đạt các tiêu chí giao thông, môi trường, thủy lợi, hộ nghèo... vẫn còn khá cao, số xã đạt chỉ chiếm khoảng 20%.

Thành phố vẫn còn phải tiếp tục phấn đấu với sự tham gia của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các thành phần kinh tế xã hội, trong đó vai trò chủ thể là người dân.

Nhân dịp này, Trang Trại Việt xin giới thiệu Chuyên đề Nâng chất Nông thôn mới: Khi người dân là chủ thể.

TTV