dd/mm/yyyy

Nâm Pồ: Xây dựng mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch” gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản

Ngày 19/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ phối hợp với Chi hội Phụ nữ xã Si Pa Phìn ra mắt mô hình “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản tại bản Pú Đao (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nậm Pồ tổ chức xây dựng có 35 thành viên tham gia.

Nâm Pồ: Xây dựng Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không - 3 sạch”  gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản - Ảnh 1.

Các hội viên than gia Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Được biết Mô hình tài chính tự quản (VSLA) là một nhóm tiết kiệm và cho vay tự chủ, độc lập với quy chế do các thành viên của nhóm xây dựng. Hoạt động chính của VSLA là tiết kiệm thông qua hình thức mua cổ phần, sau đó khoản tiết kiệm này sẽ dược đầu tư dưới dạng các khoản vay mà các thành viên có thể vay lại. VSLA còn duy trì một quỹ tương hỗ để hỗ trợ các thành viên trong trường hợp khó khăn và khẩn cấp.

Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản sẽ đem lại những tác động tích cực trong xóa đói giảm nghèo và nâng cao vị thế của phụ nữ.

Nâm Pồ: Xây dựng Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không - 3 sạch”  gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản - Ảnh 2.

Các thành viên trong hội phụ nữ tại bản Pú Đao cùng nhau trao đổi, xây dựng Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự chủ.

Từ Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản, tạo ra sự gắn kết để các thành viên, chia sẻ và thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Các hộ nghèo có thể học hỏi từ những hộ khá giả về kinh nghiệp chăn nuôi, trồng trọt. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm để truyền tải các chủ trương, chính sách pháp luật, cung như các chương trình của nhà nước tới cộng đồng.

Thông qua hình thức mua cổ phần, mỗi thành viên trong nhóm được mua tối thiểu 1 cổ phần tối đa không quá 5 cổ phần. Cứ mỗi tháng nhóm sinh hoạt 1 lần, tại đây hội viên sẽ đóng tiền tiết kiệm theo mệnh giá đã được họp từ 50 ngàn đến 200 ngàn đồng. Trên địa bàn huyện Nậm Pồ đang triển khai ở mức 50 ngàn đồng/tháng/ hội viên. Thời gian vay từ 3-6 tháng, phải hoàn trả gốc đã vay và lãi suất 0,6%/ tháng.

Nâm Pồ: Xây dựng Mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không - 3 sạch”  gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản - Ảnh 4.

Các thành viên trong Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản tại bản Nà Sự, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Nậm Pồ đã có 5 nhóm Mô hình "Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch" xây dựng nông thôn mới gắn với Nhóm cổ phần tài chính tự quản, như: Xã Chà Cang xây dựng 2 nhóm với 40 thành viên, tổng quỹ trên 40 triệu đồng. Xã Chà Tở xây dựng 1 nhóm với 25 thành viên, tổng quỹ gần 25 triệu đồng. Tại xã Chà Nưa xây dựng 1 nhóm với 33 thành viên, tổng quỹ trên 30 triệu đồng và tại bản Pú Đao, xã Si Pa Phìn xây dựng  nhóm với 35 thành viên.

Vinh Duy