dd/mm/yyyy

Mường La chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nhiều đợt rét đậm, rét hại và khô hanh kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, Hạt Kiểm lâm huyện Mường La đã và đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra.

  Huyện Mường La hiện có hơn 85.000 ha đất có rừng, trong đó trên 18.700 ha thuộc quy hoạch rừng Khu bảo tồn thiên nhiên. Hơn 47.700 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất, tỷ lệ độ che phủ rừng toàn huyện đạt trên 44%. Chủ động PCCCR mùa khô, Hạt Kiểm lâm huyện đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ và phát triển rừng các cấp; ban hành các văn bản, kế hoạch về công tác PCCCR trong mùa khô. 

Hạt kiểm lâm huyện cũng đã chỉ đạo kiểm lâm viên phụ trách địa bàn chủ động tham mưu cho UBND các xã, thị trấn kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR. Đồng thời, hướng dẫn người dân, các chủ rừng xây dựng phương án PCCCR, phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa, làm nương rẫy theo quy hoạch, quy định của nhà nước. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng và PCCCR.

Mường La chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 1.

Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Mường La cùng các Tổ quản lý bảo vệ rừng tăng cường công tác tuần tra rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm huyện còn tham mưu với Chủ tịch UBND huyện ký giao ước với chủ tịch UBND các xã, thị trấn; giữa chủ tịch UBND các xã, thị trấn với các trưởng bản, tiểu khu; giữa các trưởng bản, tiểu khu với người dân về thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và PCCCR. Đồng thời, phân công trực 24/24 giờ tại cơ quan và các xã, thị trấn, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng kéo dài.

Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng cao để kịp thời có biện pháp ứng cứu khi có cháy rừng. Củng cố, duy trì hoạt động hơn 300 tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng với hơn 1.000 thành viên; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ". Rà soát lại các biển báo, biển cấm để sửa chữa, củng cố lại các bảng tuyên truyền, bảng cấp báo cháy rừng, bảng nội quy, quy định về quy ước, hương ước các bản, tiểu khu; phát tờ rơi, căng treo pa nô, áp phích về công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.     

Mường La chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 2.

Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Mường La cùng các tổ quản lý bảo vệ rừng phát đường băng phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trao đổi với PV,   ông Lò Văn Thành, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường La, thông tin: Mùa khô năm 2020 - 2021, Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn hướng dẫn 136 cộng đồng bản và hơn 1.600 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân xây dựng phương án bảo vệ rừng, PCCCR trên diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện tổ chức 146 hội nghị tuyên truyền Luật Lâm nghiệp cho hơn 11 nghìn người dân trên địa bàn các xã, thị trấn; cắm 468 biển cấm chặt phá, cấm lửa tại các khu rừng trọng điểm; cấp phát 12.500 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ, PCCCR nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ rừng.

Mường La chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 3.

Cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Mường La cùng người dân kiểm tra các điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Chiềng Công là một trong những xã vùng cao có diện tích rừng lớn của huyện Mường La, với hơn 8.100 ha rừng, trong đó trên 7.400 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất. Ông Lầu A Say, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng Công, cho biết: Để quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trong mùa khô năm nay, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo bảo vệ rừng và PCCCR gồm 34 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thường xuyên kiểm tra, bám nắm địa bàn; hướng dẫn ban quản lý các bản xây dựng quy ước, hương ước về bảo vệ và phát triển rừng, PCCC rừng của bản; củng cố 17 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng, PCCCR... Chỉ đạo các trưởng bản phối hợp với kiểm lâm phụ trách địa bàn tuyên truyền, vận động người dân không phá rừng làm nương rẫy; đốt nương đúng giờ quy định…

Mường La chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng - Ảnh 4.

Cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng.

       Thời điểm này, Hạt Kiểm lâm huyện Mường La đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp bảo vệ PCCCR; thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh từ huyện đến cơ sở về diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo cấp độ nguy cơ cháy rừng ở từng khu vực để chủ rừng, người dân biết và chủ động các biện pháp phòng ngừa. Chính quyền các xã, thị trấn cùng với các chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát, cảnh giới cao việc người dân sử dụng lửa trong mùa khô hanh; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ và PCCCR...

A Và - Tuệ Linh